I uke 37 foretok IKT-Norge en rundspørring blant medlemmene og har hentet inn i underkant av 100 svar som representerer over 12.000 ansatte i  IKT-næringen.

– Etter mange år med sterkere lønnsvekst enn andre næringer ventes det lavere lønnsvekst for IKT-næringen i 2016. Vi havner klart under frontfagets anslag på 2,4 prosent, mener Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom.

Spørsmålene som ble stilt var delt opp i to kategorier ansatte: Ingeniører/teknologiansatte og ansatte innenfor økonomi/markedsføring. Vi har bearbeidet tallene og sammenstilt med annen tilgjengelig lønnsdata.

Basert på dette har IKT-Norge følgende prognose for gjennomsnittlig lønnsvekst i IKT-næringen i 2016:

  • Ingeniører- og teknologiansatte: 2,2%
  • Økonomi- og markedsføringsansatte: 2,1%

– Den moderate lønnsveksten er dels et uttrykk for en generell korrigering i bransjen etter mange år med sterk vekst, dels drives den av at noen store IKT-bedrifter forbereder seg på framtida ved å dra ned kostnadsnivået, sier Schjerva.