18. mai åpner statsminister Jens Stoltenberg verdens beste skole i Vågå.  Kommunen har i samarbeid med IKT-næringen sørget for at alle i 1.-7. klasse får egne skole-PC-er tilpasset sin læring. – Våre elever skal ha verdens beste skole, sier rektor Torgeir Sæteren ved Vågåmo skule.

hoff 2 1Verdens beste skole skulle opprinnelig hatt sin offisielle åpning 9. mai, men da måtte statsministeren avlyse grunnet sykdom. Dette var så viktig for han – at i stede for å sende en statssekretær ble arrangementet utsatt. – Nå blir det fest i Vågå to dager til ende, sier ordfører Rune Øygard.

– Denne satsingen sikrer at alle elevene får sin egen datamaskin til bruk i læringsarbeidet. Slik håper vi at elevene blir mer entusiastiske for læring, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff. Sammen med skolens rektor har han stått i bresjen for denne nye satsingen i Vågå. Satsingen innebærer en intergrert løsning som knytter IKT til hele læringsarbeidet, og samarbeid mellom skole og hjem.

– Skolen er en strategisk innsatsfaktor, og er sentral i vår satsingen på vekst, velferd og næringsutvikling i Vågå. En god skole gir gode oppvekstvilkår. Dette vil igjen hindre fraflytting og tiltrekke seg nye innbyggere, sier rektor Torgeir Sæteren.

Vågå er den første kommunen i Norge som gjennomfører en satsning på egne skole-PC-er for elever i første til tredje klasse. Tilsvarende prosjekt er gjennomført i Ale kommune i Sverige med stor pedagogisk gevinst. Prosjektet er en del av en bred pedagogisk satsning, og Vågå satster på en helhetsløsning med opplæring, programvare og maskiner.

Intel leverer Classmate-PCer som er spesielt tilrettelagt for barn, Microsoft leverer programvare og Atea leverer opplæring, ekspertkompetanse og infrastruktur til Vågåmo skule. I tillegg har norske Easybits levert programvare for optimal læring. Easybits er også partner med Intel globalt i forbindelse med Classmate. Det er spesielt interessant at lille Vågå har et prosjekt forankret i Intels internasjonale toppledelse.

– Classmate er en helhetlig pedagogisk løsning, spesielt tilpasset barns behov. Vi ser gode resultater fra Sverige, hvor lærerne allerede etter få måneders bruk rapporterer om roligere klasserom og økte lese- og skriveferdigheter hos elevene, sier Carl-Daniel Norenberg, ansvarlig for offentlig sektor og utdanning i Norden hos Intel.

– Med prosjektet har Microsoft engasjert seg spesielt ut fra den grunnleggende tanken om at oppvekst og skole er essensielt i et samfunns vekstvilkår, sier ansvarlig for skole i Microsoft Norge, Bjørnar Hovemoen.

– Atea har lang erfaring med leveranse av elev-PCer, og for Vågåmo skule tar Atea et aktivt ansvar for at innføring av IKT i grunnskolen knyttes til økt læring, og hvor tilgjengelighet til systemet og nødvendig opplæring er sentralt. Vår ekspertkompetanse på prosjektledelse skal sørge for topp implementering, sier Dag Fodstad, Markeds- og Partnerdirektør i Atea Norge.

Dette er startskuddet for profesjonalisering av samarbeidet mellom IT-bransjen og skole-Norge. – Vi ser nå at bransjen tar et bredere og mer profesjonelt ansvar for en helhetlig tilnærming til IKT i skolen, der pedagogikk ligger til grunn. Vågå vil forhåpentligvis gi inspirasjon til andre skoleeiere i Norge og utlandet, sier Per Morten Hoff.

Pressen inviteres til å delta på arrangementet på Vågåmo skule onsdag 18. mai kl 1200-1330. Statsministeren deltar kl 1245-1330.

For mer informasjon kontakt:
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, tlf: 92022354
Camilla Törnblom, PR-ansvarlig for Intel Norden, tlf: +46 76-888 1729.
Bjørnar Hovemoen, ansvarlig for skole i Microsoft, tlf: 90536763
Lars Jølstad, Managing Director i Easybits, tlf: 90133390
Dag Frostad, Markeds- og Partnerdirektør i Atea Norge, tlf. 928 52 000