Det er over 10 år siden IKT-Norge første gang krevde at Regjeringen utviklet en nasjonal eID. Sikker autorisasjon ved inngåelse av avtaler på nett er en av grunnpilarene for at overgang til digitale tjenester skal skje. I mellomtiden har markedet lagd løsningen. Derfor er det nå en rask utvikling av digitale tjenester både i privat og offentlig sektor. De to mest brukte er BankID og Buypass.

Det er ikke lenger behov for en statlig eID
Det var derfor overraskende at Justisminister Anundsen (FrP) i mai annonserte at det skal tilbys en statlig eID på de nasjonale eID-kortene som etter planen skal komme i 2017. Ikke bare det: Staten skal subsidiere bruken.

Anundsen sa: «eID vil være gratis i bruk både for privatpersoner og nettsteder som
vil benytte tjenesten».

Noe av bakgrunnen for Regjeringens beslutning ser ut til å være en rapport fra KPMG. Her har et flertall av respondentene sagt ja-takk til en ny statlig eID, men det er ikke målt hva slags betalingsvillighet de har. For samtidig sier et flertall at de mener at dagens eID-løsninger vil dekke deres framtidige behov.

Noen av respondentene melder om nye behov som ikke dekkes av dagens løsninger, men har regjeringen og Justisdepartementet vurdert om disse behovene kan dekkes ved å
videreutvikle dagens løsninger?

Det synes som regjeringen har hatt et mangelfullt beslutningsgrunnlag
Kostnadene ved å bygge, forvalte og videreutvikle en eID-løsning er store. Den statlige danske NemID-løsningen kostet i sin tid 871 millioner danske kroner å etablere. Det er ikke noe som tyder på at vi kommer rimeligere ut med å bygge opp en statlig løsning her i landet.

IKT-Norge advarer: Regjeringen legger opp til en ny offentlig IT-skandale.

Men det er ikke for sent å snu. Politidirektoratet meldte nylig at ID-kortene må utsettes og nå er målet at de skal komme medio 2018. Regjeringen har dermed fått en angreknapp. eID-biten av de nasjonale ID-kortene kan tas ut og dermed kan en trolig også sikre at en unngår flere utsettelser.

Dersom regjeringen absolutt vil bruke offentlig midler på å bygge opp en ny eID må vi be om at dette skjer på like konkurransevilkår med de allerede etablerte eID-løsningene i markedet.

I det bildet er det positivt at Jan Tore Sanner på ett åpent IKT-Norge møte i forrige uke uttalte at det slett ikke er sikkert at en slik statlig eID-øsning skal være gratis i bruk. Da har regjeringen beveget seg litt fra Anundsens uttalelser i mai. Vi har utviklet e-ID bedrifter med kostnadseffektive og teknologisk nyskapende løsninger som også kan eksporteres til andre land.

Regjeringen kan fortsette med å legge hindringer for dette eller snu i tide.

Roger Schjerva, sjefsøkonom i IKT-Norge.

Om digital identifikasjon
-Dersom du skal få utført tjenester fra offentlige og mange private leverandører trenger du en elektronisk ID (eID) for å få bekreftet at du er den du utgir deg for å være. Når du skal logge inn til offentlige tjenester kan du velge mellom 5 alternativer: BankID, BankID mobil, Buypass, Commfides og MinID.

-Et nasjonalt ID kort er pålagt av EU og skal være et ID-kort som også skal kunne fungere som reisebevis i Schengen-området. Lanseringen av de nasjonale ID-kortene har vært utsatt flere ganger, nå til medio 2018.