ipv6 test flight blk 256 transWorld IPv6 day vil etter all sannsynlighet passere ubemerket for det store flertallet av internettbrukerne, det er anslått at 99.97% vil forbli uberørt av testen. Noen meget få kan altså oppleve problemer med å bruke nettet slik de normalt forventer.

I dag, 8 juni, er det World IPv6 day. Kort fortalt betyr det at store nettaktører som bla. GoogleFacebookYahoo!Akamai and Limelight Networks sammen med andre store aktører vil slå på IPv6 og tilby tjenestene sine på IPv6 i tillegg til IPv4 i 24 timer. VG Multimedia og A-pressen digitale medier gjorde en lignende test 26 oktober 2010, kort tid etterpå ble IPv6 som standard i tillegg til IPV4 – det er å håpe at dette også vil gjelde aktørene som deltar på World IPv6 day.

– Målet med denne dagen er å motivere alle til å forberede seg og egne tjenester for IPv6 nå for å bidra til en «smertefri» og vellykket overgang til IPv6 nå som det går tomt for IPv4 adresser, sier Torgeir Waterhouse, direktør  internett og nye medier i IKT-Norge.

IKT-Norges IPv6 forum ble etablert i desember 2010 fordi den norske IKT-næringen ønsker å ivareta ansvaret den har for å bidra til en vellykket overgang til IPv6. Forumet består av ledende aktører innen norsk IKT-næring.

– Forumet arrangerer konferanser og er i ferd med  å etablere en nasjonal IPv6-wiki for å øke bevisstheten om IPv6 og hvorfor IPv6 skal på agendaen nå, sier Torgeir Waterhouse.

Vellykket utrulling av IPv6 er en av de viktigste forutsetningene for realiseringen av tjenester i morgendagens internett. Uten det tilnærmet ubegrensede forrådet av IP-adresser i IPv6 vil det f.eks. ikke være mulig med implementering av teknologier relatert til tingenes internett i den takten vekst og etterspørsel skalerer.

– Sosiale nettjenester, lokasjonsbaserte tjenester, gaming, mobilitet og tjenesters videreutvikling vil hemmes uten samlet, nasjonal innsats fra alle aktører. Dersom det offentlige ikke tar grep nå risikerer vi at offentlige tjenester og innhold ikke blir tilgjengelig for alle, sier Torgeir Waterhouse.

IKT-Norges IPv6 forum har som formål og visjon, å skape aktivitet som fremmer et nasjonalt kunnskapsløft – i offentlig sektor såvel som privat næringsliv. Norge er nærmest verdensledende på IPv6-utrulling i enkelte segmenter, som norske ISP’er. Likevel nærer IPv6 forumet en viss bekymring for manglende aktivitet og fokus fra politisk ståsted, spesielt med tanke på at det offentlige i sum er en av norges største innholds- og tjenesteleverandører. I andre land er nasjonale handlingsplaner besluttet på ministernivå – senest den spanske regjering, i godt selskap med bl.a. Slovenia, Tyskland, Sverige m.fl.

– Forumets målsetning er å tilrettelegge aktivitet som fremmer et nasjonalt IPv6 kunnskapsløft. Det er i dag på World IPV6 day og de følgende dagene alle de som ikke har begynt sin IPv6 prosess enda skal begynne, om ikke annet er det på tide å tenke på IPv6 når de planlegger aktiviteter og legger budsjettet for 2012, sier Torgeir Waterhouse.