Vi tilbyr våre medlemmer kommunikasjonsrådgivning og krisebistand.

uten navn

Herunder også bistand med krisekommunikasjon, mediehåndtering, politiske analyser, finansiell kommunikasjon, myndighetskontakt med mer.