Vi tilbyr våre medlemmer bistand med krisekommunikasjon, mediehåndtering, politiske analyser, finansiell kommunikasjon, myndighetskontakt med mer via First House og TRY Råd.