Norwegian Internet Week (NIW)

Norwegian Internet Week er en årlig møteplass for aktører og myndigheter som jobber med og utvikler internett, underliggende teknologi og infrastruktur.

Dette er en bred faglig arena hvor vi diskuterer hvordan IKT-bransjen og myndighetene kan legge best mulig til rette for bredbåndstjenester, sikkert internett, mobiltelefoni, frekvenser, internett-tjenester, innholdstjenester – i møte med stadig nye trusler.

Har du forslag til temaer eller foredragsholdere, eller har du lyst til å stå på scenen under NIW? Ta kontakt med oss her.

NEO

NEO er IKT-Norges årskonferanse som avholdes hvert år i forbindelse med vår generalforsamling. På NEO tar vi diskusjonene om Norges nye vekstmuligheter og omstilling av dagens næringsliv og offentlig sektor. Vi løfter frem ulike sektorer og selskaper, og ser hvordan teknologi og digitalisering kan brukes smart for å skape forretnings- og organisasjonsutvikling.

Det er en klar sammenheng mellom hvor digitaliserte vi er og vår produktivitet. Det betyr at alt som kan digitaliseres må digitaliseres. Men hvordan gjør vi det? På NEO får du innblikk, kompetanse og inspirasjon til å ta digitaliseringsløftet.

Har du innspill til hva som bør vises fram på NEO – ta kontakt med thea@ikt-norge.no

EHiN

EHiN, «e-helse i Norge», er Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren. IKT-Norge har gjennom de fire siste årene samarbeidet med en lang rekke aktører for å lage den ultimate møteplassen for brukere og beslutningstakere innen helsesektoren.

E-helse betyr at man digitaliserer helsesektoren ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og på den måten bidrar til at innbyggerne opplever bedre, sikrere og mer effektive helsetjenester.

EHiN 2017 har fire temaspor: Sikkerhet og personvern, forskning, genetikk, kreft og personifisert medisin og velferdsteknologi.

Hovedmålet med EHiN er å løfte e-helse i Norge og Norge som e-helse-nasjon.

Futurebank

Futurebank er Nordens viktigste FinTech-konferanse samler eksperter fra bank og tech i møtet med politikere og investorer. På denne årlige konferansen inviterer Finans Norge og IKT-Norge til innsikt og debatt om spørsmål som venter fremtidens digitale finanstjenester.

 

Alle våre arrangementer