Datalagringsdirektivet er vedtatt av Stortinget, og implementeringsprosessen er i gang. Hvor står prosessen? og hva betyr dette for norske ekomtilbydere?

IKT-Norge har vært, og er, en sentral deltager i prosessen rundt direktivet.

[slideshare id=13138517&doc=dld-telecomworld-120530144916-phpapp01]