BETT2014 Creaza Heidi17 medlemsbedrifter møtte 250 norske lærere og skolefolk med fokus på kunnskapsteknologi under verdens største lærings- og teknomesse BETT i London.

Hvert år reiser flere nordmenn til datamessen BETT i London for å få med seg det siste nye innen IKT for skoleverket. I år er det rekordinteresse, så IKT-Norge har også fått istand et eget kveldsmøte der de norske aktørene får bedre rom til å bli kjent med hverandre. Les mer om dette her.