Her finner du medlemskontingent og serviceavgift for 2020 som vedtatt av IKT-Norges generalforsamling.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent.

Satsene er som følger:

Gruppe Omsetning Kontingent Serviceavgift Totalt
UP Oppstartsbedrifter 1007 3121 4128
1 < 1 mill. NOK 1258 5261 6519
2 1 – 4 mill. NOK 1510 19 980 21 490
3 5 – 19 mill. NOK 2014 29 384 31 398
4 20 – 49 mill. NOK 3021 43 019 46 040
5 50 – 99 mill. NOK 3525 53 270 56 795
6 100 – 399 mill. NOK 4028 85 772 89 800
7 400 – 899 mill. NOK 6395 113 590 119 985
8 900 – 1499 mill. NOK 6395 151 372 157 767
9 1500 – 2499 mill. NOK 6395 216 253 225 648
10 2500 – 5000 mill. NOK 6395 286 491 292 886
11 Over 5000 mill. NOK 6395 344 395 350 790
12 7500 mill. NOK > 6395 404 310 410 705

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.