Medlemskontingent og serviceavgift for 2019 som vedtatt av IKT-Norges generalforsamling.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent. Satsene er som følger:

Gruppe Omsetning Kontingent Serviceavgift Totalt
UP Oppstartsbedrifter 1000 3100 4100
1 < 1 mill. NOK 1250 5225 6475
2 1 – 4 mill. NOK 1500 17 855 19 355
3 5 – 19 mill. NOK 2000 29 180 31 180
4 20 – 49 mill. NOK 3000 42 720 45 720
5 50 – 99 mill. NOK 3500 52 900 56 400
6 100 – 399 mill. NOK 4000 85 175 89 175
7 400 – 899 mill. NOK 6350 112 800 119 150
8 900 – 1499 mill. NOK 6350 150 320 156 670
9 1500 – 2499 mill. NOK 6350 214 750 221 100
10 2500 – 5000 mill. NOK 6350 284 500 290 850
11 Over 5000 mill. NOK 6350 342 000 348 350
12 7500 mill. NOK > 6350 401 500 407 850

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.