Medlemskontingent og serviceavgift for 2019 som vedtatt av IKT-Norges generalforsamling.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent. Satsene er som følger:

GruppeOmsetningKontingentServiceavgiftTotalt
UPOppstartsbedrifter100031004100
1< 1 mill. NOK125052256475
21 – 4 mill. NOK150017 85519 355
35 – 19 mill. NOK200029 18031 180
420 – 49 mill. NOK300042 72045 720
550 – 99 mill. NOK350052 90056 400
6100 – 399 mill. NOK400085 17589 175
7400 – 899 mill. NOK6350112 800119 150
8900 – 1499 mill. NOK6350150 320156 670
91500 – 2499 mill. NOK6350214 750221 100
102500 – 5000 mill. NOK6350284 500290 850
11Over 5000 mill. NOK6350342 000348 350
127500 mill. NOK >6350401 500407 850

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.