Medlemskontingent og serviceavgift for 2018 som vedtatt av IKT-Norges generalforsamling.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent. Satsene er som følger:

Gruppe Omsetning Kontingent Serviceavgift Totalt
UP Oppstartsbedrifter 4 100 0 4 100
1 < 1 mill. NOK 6 350 0 6 350
2 1 – 4 mill. NOK 6 350 12 570 18 920
3 5 – 19 mill. NOK 6 350 24 120 30 470
4 20 – 49 mill. NOK 6 350 38 325 44 675
5 50 – 99 mill. NOK 6 350 48 750 55 100
6 100 – 399 mill. NOK 6 350 80 740 87 090
7 400 – 899 mill. NOK 6 350 110 050 116 400
8 900 – 1499 mill. NOK 6 350 146 650 153 000
9 1500 – 2499 mill. NOK 6 350 209 500 215 850
10 2500 – 5000 mill. NOK 6 350 277 500 283 850
11 Over 5000 mill. NOK 6 350 333 650 340 000
12 7500 mill. NOK -> 6 350 391 650 398 000

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.