Her finner du medlemskontingent og serviceavgift for 2022 som vedtatt av IKT-Norges generalforsamling.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent.

Satsene er som følger:

kontingent

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.