IKT-Norge er en nøytral bransjeorganisasjon. Vi er IKT-næringens fremste nettverk som bygger bro mellom bransjen og premissgivende myndigheter. Vi ser til at Stortinget og andre beslutningstakere har med seg digitale perspektiver i debatter og saker.

IKT-Norge jobber med overordnede rammebetingelser for næringslivet. Det kan være lov- og forskriftendringer, bevilgninger over statsbudsjettet eller kommuners praksis i konkrete saker. Ettersom vi representerer over 400 ulike IKT-bedrifter blir vår stemme hørt av politikerne.

I media er vi en tydelig stemme som taler på bransjens vegne.

Hvem kan bli medlem?

Selskaper med aktivitet i Norge kan bli medlem hos IKT-Norge. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer, over hele landet. Fra internasjonale aktører, store norske selskaper, til nyoppstartede bedrifter. Selv om behovene gjerne er ulike, er også mange av utfordringene generelle.

Innmeldingsskjema Medlemsavgift

Les hvorfor DNB, Webstep og Fjordkraft ønsker å være medlem i IKT-Norge.

Standardavtaler

Vi har utarbeidet et sett med balanserte standardavtaler som er blitt tatt godt i mot av både IKT-bransjen og dens kunder. Gode avtaler er viktig for å få til gode kunderelasjoner og en sunn økonomi i bedriften. Våre standardavtaler er den beste måten å forhindre tvist mellom to parter. Vi bidrar til å trygge medlemmenes økonomi med vårt avtaleverk. Medlemmer får 50 % rabatt på avtalene.

Bransjeforum

IKT-Norge tilbyr flere ulike bransjeforum som tar for seg bransje-/sektorspesifikke utfordringer der det lønner seg å gå sammen om et felles løp. Det er gratis for alle IKT-Norges medlemmer å delta i våre forum. Kanskje din bedrift burde deltatt inn i noen av dem, eller du savner et forum? Ta kontakt med oss for en prat.

Bransjenormer

En bransjenorm er bransjens egne retningslinjer som utvikles av bransjen selv, i noen tilfeller i samarbeid med myndigheter og andre. IKT-Norge fasiliterer utvikling av og er vertskap for å utvikle normer, lansere og videreutvikle etablerte bransjenormer.

Forsikringer

Storebrand, Gabler Steenberg & Plahte og Matrix.

Juridisk service

Medlemskap i IKT-Norge gir deg mulighet til å benytte landets beste advokater innenfor IKT, forretningsjus og arbeidsrett. Vår juridiske samarbeidspartnere er Føyen Torkildsen og Bull & Co.

Kommunikasjonsrådgivning og krisebistand

Vi tilbyr våre medlemmer bistand med krisekommunikasjon, mediehåndtering, politiske analyser, finansiell kommunikasjon, myndighetskontakt med mer via First House.

Bemanningsavtaler

Vi har inngått avtaler med både Top TempCentric IT og AmestoConsulting som reduserer dine utgifter til innleie av personell.

Arbeidsgiverservice

IKT-Norge tilbyr i samarbeid med vår juridiske partner Føyen Torkildsen en egen arbeidsgiverservice for medlemmer.

UP!

UP! er et eget program for gründerbedrifter i IKT-Norge. For å kvalifisere som medlem til UP!-pris må din bedrift ha vært i markedet i løpet av de siste 5 år, og ha mindre enn kr. 10 millioner i omsetning. Medlemsprisen for UP!-bedrifter er kr. 4100,- de to første årene. Som UP! medlem er du selvfølgelig også fullverdig medlem av IKT-Norge.

Andre rabattavtaler

Vi tilbyr også våre medlemmer en rekke andre medlemsfordeler. Dette er avtaler som gir mer igjen på bunnlinjen. Ofte jobber vi også som rådgivere for enkeltbedrifter for å løse spesifikke utfordringer. Alt til medlemspriser.

Les mer om rabattavtaler her.