IKT-Norge er en nøytral bransjeorganisasjon, og er IKT-næringens fremste nettverk som bygger bro mellom bransjen og premissgivende myndigheter. Vi ser til at Stortinget og andre beslutningstakere har med seg digitale perspektiver i debatter og saker.

IKT-Norge jobber med overordnede rammebetingelser for næringslivet. Det kan være lov- og forskriftendringer, bevilgninger over statsbudsjettet eller kommuners praksis i konkrete saker. Ettersom vi representerer over 400 ulike IKT-bedrifter blir vår stemme hørt av politikerne.

I media er vi en tydelig stemme som taler på bransjens vegne.

Les hvorfor DNB, Webstep og Fjordkraft ønsker å være medlem i IKT-Norge.

Vi tilbyr våre medlemmer følgende fordeler:

Standardavtaler Forum Bransjenormer Forsikringer Juridisk service Kommunikasjonsrådgivning og krisebistand Bemanning- og rekrutteringsavtaler Arbeidsgiverservice StartUP! Abonnement Medier24 Abonnement Kampanje Andre rabattavtaler

Hvem kan bli medlem?

Selskaper med aktivitet i Norge kan bli medlem hos IKT-Norge. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer, over hele landet. Fra internasjonale aktører, store norske selskaper, til nyoppstartede bedrifter. Selv om behovene gjerne er ulike, er også mange av utfordringene generelle.

Innmeldingsskjema Medlemsavgift