IKT-Norge er en nøytral bransjeorganisasjon, og er IKT-næringens fremste nettverk og brobygger mellom bransjen og premissgivende myndigheter.

Vi jobber hver dag for å styrke de overordnede rammebetingelsene for næringslivet – dine rammebetingelser. Det kan være lov- og forskriftendringer, bevilgninger over statsbudsjettet, kommuners praksis i konkrete saker etc.

Les hvorfor DNB, Webstep og Fjordkraft ønsker å være medlem i IKT-Norge.

Ettersom vi representerer over 400 ulike IKT-bedrifter blir vår stemme hørt av politikerne. Vi ser til at Stortinget og andre beslutningstakere har med seg digitale perspektiver i debatter og saker. Vårt mål er at vårt politiske arbeid skal gi deg og din virksomhet mer igjen på bunnlinja.

I media er vi en tydelig stemme som taler på bransjens vegne.

Les mer om IKT-Norge

IKT-Norges medlemmer

Vi tilbyr våre medlemmer følgende fordeler:

Standardavtaler Forum Bransjenormer Forsikringer Juridisk service Kommunikasjonsrådgivning og krisebistand Bemanning- og rekrutteringsavtaler Arbeidsgiverservice StartUP! Abonnement Medier24 Andre rabattavtaler

Hvem kan bli medlem?

Selskaper med aktivitet i Norge kan bli medlem hos IKT-Norge. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet. Alt fra internasjonale aktører, store norske selskaper, til nyoppstartede bedrifter kan bli medlem hos oss. Selv om behovene gjerne er ulike, er også mange av utfordringene generelle.

Innmeldingsskjema Medlemsavgift