Ny forskriftsforslag er kommet, vi får høre mer om forslaget, prosessen videre, og saksgang frem mot vedtak. I tillegg vil vi diskutere hvordan dette forslaget kan kommuniseres på en fornuftig måte til markedet. Alle med interesse for feltet bør møte denne dagen.

Agenda:
  • Velkommen ved IKT-Norge
  • Nytt forslag til forskrift for kasseløsninger er fremlagt, hva er de viktigste endringene som foreslås? Ved  Frederic Wilth, Skatteetaten
  • 15 minutter spørsmål og svar
  • Pause
  • Hvordan bør vi som bransje informere våre kunder og samarbeidspartnere når forskriften er vedtatt? Diskusjon ledes av Fredrik Syversen, IKT-Norge
  • Selvdeklarering, hvordan kan dette gjøres, ved Torgeir Waterhouse, IKT-Norge. IKT-Norge har erfaring med å lage løsninger som er frivillige for å støtte oppunder våre medlemmers kommunikasjon med sitt marked. Vi diskuterer om dette kan være noe i denne saken også.

 

Spørsmål rettes til fs@ikt-norge.no.