Medlemsmøte norsk eHelseforum

Vi inviterer til møte der du blant annet treffer Roar Olsen, lederen for Helseportalen, og representanter for HOD vil fremlegge planene for ny Stortingsmelding om eHelse.  I tillegg vil vi informere om norsk representasjon ved «European eHealth week» i København, og arbeidet med ny forskrift for fastlegene.