•  24 januar 0900-11.3o: Kjernejournalprosjektet, hvor står vi, hvor går vi og hvordan kan bransjen bidra?
    Helsedirektoratet og prosjektledelsen deltar, mulighet for spørsmål og diskusjon.

Sted: Oslo sentrum.