Medlemsmøte i Norsk eHelseforum den 19 juni fra 10-12 på Anker hotell i Oslo

 

  • IKT-Norge og vårt arbeid innen velferds/omsorgsteknologi. Nard Schreurs

  • Claus Nielsen, Delta Danmark: Claus representerer Continua i denne sammenhengen. Continua er et internasjonal bransjestandard for utveksling av helseinformasjon, særlig erttet på sensorer og telemedisin. I Danmark har helsemynsighetene valgt å benytte seg av Continua som standard. Claus forteller kort om selve standarden, om vurderingen som ligger til grunn i Danmark, og om prosessen som må til for å gjøre det.

  • Nils Ove Stennes fra OBOS som forteller om hvordan de jobber med velferdsteknologi.

  • Kristin Bang, Hdir –

    • NUIT – ønsker å involvere bransjen, orientering om hvordan

    • Kort om status på utredning en journal

  • Orientering om internasjonale konferanser (Healthworld, HIMSS, Vitalis, AAL Forum).  Hvordan kan eHelseforum dra nytte av disse?