Austlid tiltrer stillingen som leder av IKT-næringens interesseorganisasjon fra 5. oktober 2015, og overtar dermed etter Per Morten Hoff som har ledet IKT-Norge i 27 år. Per Morten Hoff vil være tilknyttet IKT-Norge i to år og vil jobbe som rådgiver med ulike prosjekter. Heidi Austlid (38) har jobbet med IKT-politikk i hele sitt yrkesaktive liv, og har ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Austlid har arbeidet i IKT-Norge i 7 år.

Vi fikk en prat med IKT-Norges nye administrerende direktør.

Heidi_Arnesen_Austlid_IKT-Norge_presse_485_print

Heidi, gratulerer! Hvordan føles det?

– Takk, det er med stolthet og ydmykhet jeg overtar lederrollen i IKT-Norge. Jeg kjenner IKT-Norge godt etter å ha jobbet her i to perioder, og vet at jeg skal få lede et fantastisk team av de beste tech- og samfunnshodene i en næring i drivende utvikling. I tillegg har vi et meget kompetent styre med solide ledere. Nå er det full gass videre! Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på oppgaven.

 

Hvordan ser du da IKT-Norge fremover?

– IKT-Norge er den viktigste stemmen for norsk IKT-næring, og vi skal være en enda tydeligere stemme i sammfunns- og næringspolitikken. I tillegg er jeg opptatt av at vi som interesseorganisasjon skal bidra til næringsutvikling og ha tett kontakt med våre medlemmer. IKT-Norge representerer bedrifter og teknologier som i dag utvikler den verden vi skal leve i i morgen. Mitt mål er at Norge skal være det ledende samfunnet for utvikling og bruk av digitale løsninger for å styrke norsk økonomi og innbyggernes muligheter.

 

Hvordan ser fremtiden ut?

– Vi har en stor teknologigjeld i Norge. Vi klarer ikke å hente ut gevinstene av digitalisering fordi vi forholder oss til gamle styringsstrukturer og bits and pieces. Vi har store utfordringer med å effektivisere offentlig sektor og skape solide brukertjenester til innbyggere og næringsliv. Her må politikerne våkne og ta grep. Dette kommer vi selvsagt å hjelpe dem med.

— Samtidig vet vi at vi som bransje leverer solid verdiskaping til norsk økonomi, og at stadig flere næringer vil digitaliseres fremover. Med en sterk IKT-næring kan vi også skape nye næringer og arbeidsplasser. Vi står for vekst og utvikling. Det gir oss unike muligheter til å få til nødvendig omstilling. Vårt fokus vil være å bygge opp Norge – og løfte technæringene fra ide til solid og velfungerende hjemmemarked og global suksess!

 

Hva skjer fremover?

– IKT-Norge skal bli en enda viktigere stemme i samfunnsdebatten fordi teknologi kan bidra til å løse de utfordringene vi står overfor. Vi har unike muligheter til å automatisere for å frigjøre ressurser til å løse velferdsoppgavene våre og vi har et fantastisk godt utgangspunkt for eksport av norsk teknologi. For å få dette til må vi ha modige poltikere som stiller krav til digitalisering i kommunereformen, i helsesektoren og utdanningssektoren.

– Vi må bruke digitalisering som en av de viktigste verktøyene for å øke vår produktivitet, og ikke minst må vi bruke teknologi som brekkstang for vårt grønne skifte. Technæringene er den viktigste faktoren for å nå politiske visjoner og nødvendige omstillingstiltak. Samtidig har vi som næring store kompetanseutfordringer og flere tusen stillinger er ubesatt. Kombinasjonen av nødvendig omstilling og vår nærings kompetansebehov kan gi en vinn-vinn-situasjon om vi handler rett.

– Jeg er opptatt av at vi skal synliggjøre det spennet som er i technæringen, både de selskapene vi ikke i dag vet at finnes og ikke minst det mangfoldet av selskaper som i dag løser store og små samfunnsoppgaver. Derfor skal vi styrke nærheten til våre medlemmer og potensielle medlemmer, og lage møteplasser mellom kunder og leverandører. Vi er den fremste ambassadør for å skape gode rammevilkår for både små og store techselskaper, både generelt og innen ulike fagområder.