IKT-Norges Forum for offentlig sektor har et nytt møte tirsdag 5. juni.
Tema for møtet vil bli:
  • Regjeringens digitaliseringsprogram, presentasjon og diskusjon ved Lars Bjørgan Schrøder, avdelingsdirektør i FAD
  • KS’ arbeid med ny eKommuneplan og ny organisering for IKT i kommunesektoren, presentasjon og diskusjon ved Ellen Karin Larsen, spesialrådgiver i KS
  • Digitutvalgets arbeid ved utvalgsleder Torgeir Waterhouse