Vi avholder møte i Forum for grønne datasentre den 6. mars.

Agenda:
0900 – 0915 Velkommen ved Benedicte Fasmer Waaler, IKT-Norge

0915 – 0925 Geir Jacobsen i Innovasjon Norge om etablering av et bedriftsnettverk

0925 – 0955 Nydro / Rjukan (Espen Remman, Torkild Follaug og Audun
Mogen) om sitt ringvirkningsprosjekt

0955 – 1025 Green Mountain (Knut Molaug) om sine erfaringer med
internasjonalt salg

1025 – 1055 Infragreen (Viggo Hegseth) om sitt arbeid med bredbånd

1055 – 1105 pause

1105 – 1125 Rammebetingelser; arbeid på energi og skatt, ved Benedicte Fasmer Waaler

1125 – 1200 Geir Jacobsen om bedriftsnettverk: diskusjon i plenum /
avstemning / prioritering

1200 – 1300 lunsj

1300 – 1330 Hilde Kjølset i Difi – offentlige kunders miljøkrav

Påmelding ved epost til bw@ikt-norge.no

Ønsker du å delta men er ikke medlem av gruppen, ta kontakt med Benedicte Fasmer Waaler på 45 00 21 06