Vi ønsker velkommen til nytt møte i Forum for offentlig sektor onsdag 13. februar. Møtet arrangeres i auditoriet hos Evry i Nydalen. Det blir servert lunsj fra kl 1130.

Agenda:

Digital postkasse – hvilken betydning har det for leverandørene?

Regjeringens digitaliseringsprogram er klar på at papirpost fra det offentlige skal erstattes med digital post. Fornyingsminister Rigmor Aasrud har besluttet at dette skal gjøres ved hjelp av postkasseløsninger fra markedet. Difi skal gjennomføre anskaffelsen av løsningen, og en rekke tilhørende tiltak, bl.a. etablere registre for reservasjon mot digital kommunikasjon og en meldingsformidler som sørger for at dokumentet havner i rett digital postboks. Lars van Marion og Olav Skarsbø fra Difi vil presentere konseptet for sikker, digital post og hvilken betydning det vil kunne ha for leverandørene til offentlig sektor.

Kommunenes digitaliseringsatsing og KOMMIT (TBC)

Kommunene har samlet seg i KOMMIT som ledes av Kirsti Kierulf. Hva er planene og målene? Og hva inneholder KS nye eKommuneplan?

Prinsipper for å lykkes med digitaliseringspolitikken

En arbeidsgruppe i IKT-Norge har utarbeidet prinsipper for å lykkes med digitaliseringspolitikken. Regjeringen, partiene, staten, kommunene og andre har store digitaliseringsambisjoner. Men hva mener IKT-næringen må til for at politikken og målene kan realiseres? Disse prinsippene blir lagt frem på møtet for felles diskusjon.

Om det er andre i din organisasjon som bør få denne invitasjonen – er det bare å sende videre! Håper å se så mange som mulig – påmelding innen 10. februar til heidi@ikt-norge.no