Da Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier møtte Stortingets kulturkomité i forbindelse med den åpne høringen om neste års statsbudsjett, fremførte han følgende:

«Næringen og våre medlemmer er de viktigste aktørene for å skape og levere plattformer og møteplasser mellom skapere og brukere av kultur (tv, nettaviser, spill, streaming, etc). Vi ser ofte en motstand til ny teknologi og nye modeller for tilgang og forbruk. Paradoksalt nok blir vi selv vi omtalt som del av et problem, og enda verre, kalt pirater av aktører på desperat jakt etter andres midler til å finansiere egen drift. Det er mange som kunne tenke seg å ha en egen skattetype hvor inntekten automatisk ble øremerket sitt formål, særlig hvis avgiften legges på en annen næring og andre kunder enn sine egne. Vi forventer at filmindustrien revurderer tilnærmingen og at politikerne holder fast på prinsippene.»

I Dagbladet 20. November 2014 kan vi lese at norske filmprodusenter ikke er enige og ønsker at telekombransjen skal være med og betale for norsk filmproduksjon. Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande uttalte seg og synes at filmprodusentenes forslag er en god idé.

IKT-Norge kan selvsagt ikke gå med på en ekstraskatt på datatrafikk:

– Et slik forslag kan sammenliknes med at taxinæringa blir pålagt å betale utesteder som går med underskudd, fordi de tjener penger på at folk drar på byen, mener Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge.

Les IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjervas fem grunner til at bredbånd ikke bør bli melkeku for filmindustrien

IKT-Norge mener å ha internett er i dag et premiss for fullverdig deltakelse i samfunnet. Å tvinge folk til å være med å finansiere norsk film for å komme seg på nett blir heilt feil. Det er sikkert ikke få næringer som gjerne skulle ønske seg en særskatt på andres produkter for å finansiere sin egen drift.

– Det er ikke vanskelig å ha sympati for filmbransjen eller forståelse for at det er vanskelig å lage film i Norge. IKT-Norge er enig i at samfunnet bør legge til rette for det og at myndighetene bør bruke penger på det. Men en ekstraskatt på datatrafikk er helt feil måte å gjøre det på, sier Waterhouse.

Saken følges av flere medier:

Aftenposten

Liberaleren

Dagbladet