12. april går NEO2016 – IKT-Norges Årskonferanse av stabelen, et heldagsarrangement med over 15 foredragsholdere! I den forbindelse har vi intervjuet noen av de som skal stå på scenen, og spurt hvordan de ser for seg at Norge skal takle den omstillingen vi står i nå. 

Femte foredragsholder ut er Henrik Jesman Sunde, co-founder og CEO av Zoaring, som skal snakke under temaet fremtidens arbeidstakere!

image002 (1)Heisann, Henrik! Så, hva skal du snakke om under årets NEO?

For meg blir det viktig å vise hvordan det teknologiske skiftet vi er inne i påvirker både arbeidsmåte og ikke minst setter nye krav til hvordan spesielt norske bedrifter må få til et mye bedre samspill mellom teknologi og arbeidsmåte for å underbygge det forspranget vi har i dag. Vi i Zoaring har jobbet med veldig mange små og store bedrifter de siste årene, og har fått en unik innsikt i hvordan man jobber i prosjekter hos våre kunder. Hos oss er en forenkling og semi-automatisering av arbeidsflyt stikkord.

Spennende! Men du, hva mener du er viktig for å skape nye områder for vekst i Norge?

Det viktigste blir å lage gode analyser av behov for fremtiden, tørre å være konkrete nok i bransje, mål og delmål for dette og følge opp planene med endringer fortløpende. Mange regioner er allerede godt i gang med dette, og oppstartsmiljøet i landet er i sterk vekst. Er det noe fremtidens prosjekter trenger er det modige ledere som kan jobbe med et brukerbehov som er kontinuerlig skiftende – og vårt arbeidstempo i Norge legger godt til rette for dette.

Hvilke debatter ønsker du at NEO2016 setter på agendaen, evt. viderefører – og hvorfor?

NEO2016 er en god arena hvor små og store bedrifter kan lære av hverandres praksis, og knytte tettere bånd både som leverandør-kunde men også som gjensidige partnere i prosjekter for å løfte frem den omstillingen som må til for å takle den fjerde industrielle revolusjon. Det blir også viktig å gi politiske innspill for videre lovgiving, da det dessverre nå i Norge ofte er den lovgivende makt som er brems i utviklingen. Da er det viktig å skape en bred og god debatt som munner ut i konkrete og effektive parlamentariske prosesser. – Endringen er her allerede, nå må vi bare heise fulle seil på skuta om vi skal vinne i den globale konkurransen.

Takk for praten, vi gleder oss til å høre mer fra deg 12. april på NEO2016!

Husk å følge NEO2016 på Facebook, og for påmelding klikk her.