12. april går NEO2016 – IKT-Norges Årskonferanse av stabelen, et heldagsarrangement med over 15 foredragsholdere! I den forbindelse har vi intervjuet noen av de som skal stå på scenen, og spurt hvordan de ser for seg at Norge skal takle den omstillingen vi står i nå. 

Andre foredragsholder ut er Tomas Alme, Medisinsk Direktør i DIPS ASA, som skal snakke under temaet omstilling!

TomasAlme_portrett
Tomas Alme, DIPS ASA

Heisann Tomas! Vi er litt nysgjerrige, hva skal du snakke om under årets NEO?

Jeg tar utgangspunkt i egen hverdag som leverandør til helsebransjen som har opplevd og kommer til å fortsette å oppleve stor omstilling. Som langsiktig leverandør setter det krav til omstillingsevne også hos oss, derav overskriften Omstilling2 (i andre). Når vi vet at kontinuerlig endring kommer til å fortsette å være hverdagen for kundene, blir evnen til å levere og være relevant som leverandør et avgjørende konkurransefortrinn. Og poenget mitt er at nettopp den erfaringen vi gjør oss nå, generelt i norsk it-bransje, bør kunne danne grunnlaget for ny vekst, også utenfor Norge.

Så, hva mener du er viktig for å skape nye områder for vekst i Norge?

Vi har et høyt utdannelsesnivå i Norge, og det er et veldig godt utgangspunkt. På samme måte som da man fant olje i Nordsjøen er det nå livsviktig at vi ikke står med lua i hånda og tenker at alle andre enn oss kan få til modernisering og effektivisering for eksempel av helsesektoren som jo ligger mitt hjerte nært. Det finnes en fabelaktig underskog av forskningsmiljøer og små og mellomstore kunnskapsbedrifter innenfor helseinformatikk som kan vokse seg til en viktig eksportindustri om vi bestemmer oss for at det skal være slik.

Hvilke debatter ønsker du at NEO2016 setter på agendaen, evt. viderefører – og hvorfor?

Teknologiforståelse hos beslutningstakere, både i det offentlige og i det private næringsliv, er avgjørende for at moderniseringen av arbeidslivet skal gå raskt nok fremover. Dersom vi tar mål av oss til å bli best eller blant de beste i verden på dette, holder det rett og slett ikke å kopiere noe andre har gjort. Ett slikt avgjørende retningsvalg fremover nå omhandler beslutning om bruk av åpne plattformer og åpne informasjonsmodeller i ehelse. Her har Norge mulighet til å ta en lederrolle som igjen vil danne grunnlaget for en rikere og mer levedyktig leverandørindustri og økt konkurranse som i seg selv vil være innovasjonsfremmende.

 

Takk for praten, vi gleder oss til å høre mer fra deg 12. april på NEO2016!

Husk å følge NEO2016 på Facebook, og for påmelding klikk her.