IKT-Norge, Mobile Monday og Telecom Revy arrangerer konferansen NextStep 2010.

Hva er neste skritt? Stadig raskere bredbånd, både fast og mobilt, skaper nye muligheter. Men denne utviklingen skaper også nye utfordringer, ofte fra nye aktører.

NextStep-konferansen vil fokusere på markedsutviklingen og det teknologiske fundamentet for den videre veksten både innen bredbånd og mobil.

I en egen sesjon vil konferansen også ta for seg utviklingen av applikasjoner for mobilt internett, som blir et møtepunkt mellom utviklere, operatører og ustyrsprodusenter. Apps-sesjonen arrangeres i samarbeid med Mobile Monday, utviklernes eget nettverk.

Les mer om NextStep 2010