Saken har vært på trykk i DN tirsdag 02. september 2014.

Faksimile fra DN tirsdag 02. september 2014.
Faksimile fra DN tirsdag 02. september 2014.

Generalsekretær Per Morten Hoff i interesseorganisasjonen IKT Norge går hardt ut mot NHOs negative holdning til å endre forhandlingsforbudet ved offentlige anskaffelser.

– Vi har fått telefoner fra medlemmer som undrer seg stort over NHOs holdning. NHO sitter på matfatet og vil at de store selskapene skal ha det for seg selv. NHO representerer de veletablerte, ofte privilegerte bedrifter som allerede er inne i «varmen». For samfunnet er det en fordel om konkurransen omfatter mer enn pris, sier Hoff.

Selv leder han en organisasjon av medlemsbedrifter som tilsammen omsetter for 130 milliarder kroner i Norge.

– Men dere har store medlemsaktører, dere også?

– Ja, men jeg vil ikke svare for hverken Telenor eller Evrys del.

IKT Norge har sendt ut et utkast til høringsuttalelse til medlemsbedriftene om forenklingsutvalgets forslag til å forbedre regleverket ved offentlig anbud. «Vi støtter flertallets forslag om å fjerne forhandlingsbordet og gjøre forhandlinger til en mulig valgfri del av konkurranser. Et slikt forslag vil kunne virke innovativt fordi oppdragsgiver kan bli klar over muligheten til å ta i bruk nye løsninger i løpet av anbudsprosessen», heter det i utkastet. IKT Norge skriver videre at oppdragsgiver bør ha handlefrihet til å kunne justere sitt oppdrag så lenge det skjer på en åpen og godt begrunnet måte.

– Ingen oppdragsgiver er så genial at han eller hun på forhånd kan forutsi 100 prosent sikkert hvilken løsning som best vil dekke sitt behov. Forhandlingsforbudet virker drepende på innovasjon og nytenkning, sier Hoff.

Offentlig kjøp av ikt utgjør underkant av 50 prosent i året av den samlede årsomsetningen i næringen på vel 160 milliarder kroner.

Hoff mener de norske anbudsreglene er for omfattende.

– Jeg har eksempel på en medlemsbedrift som leverte et kjempeanbud, men ble avvist fordi vesken med dokumenter ikke var forseglet.