eirik skarstein 8gx9tigyrbu unsplashMed Oslo kommune som prosjektleder er IKT-Norge med å løfte IKT-Næringen inn arbeidet med utslippsfrie byer i Europa. Oslo kommune med partnere får nesten 100 millioner kroner av EU-kommisjonen til å teste nye  transportløsninger. For våre medlemmer betyr dette både nettverk og business sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Oslo er første norske kommune som får lede et Horisont 2020-prosjekt». –  At vi sammen med Oslo, og byer som Hamburg, Gøteborg, Roma og München inngår i dette samarbeidet, vil gi tilgang på markeder og kompetanse, og vil styrke IKT-Norges arbeid innen smarte byer og eksport, sier Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge. 

Jeg er stolt over at Oslo har nådd frem med vår søknad i en svært tøff europeisk konkurranse. De kommende fire årene skal vi teste ut mange nye løsninger i transportsektoren og prøve å  skape nye grønne arbeidsplasser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).  

Oslo skal blant annet teste ut løsninger som gir bedre bildelingsløsninger og utnyttelse av  ladeinfrastruktur, tiltak for fullelektrisk bilpark for nyttetransport og nye mobilitets- og  logistikkløsninger. Oslo har invitert Gøteborg og Hamburg inn som fyrtårnbyer sammen med  Oslo. De tre byene skal jobbe tett sammen og har fått følge fra Roma, München og Bologna som  skal lære fra de tre fyrtårnbyene. Det betyr at gode løsninger utviklet i Oslo skal oppskaleres internasjonalt i flere større byer.  

Sentralt i «MOVE21» er ideen om byer som testarenaer. 

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen på prosjektet. I Oslo skal vi teste  nye løsninger blant annet i sentrum og på Filipstad med en rekke partnere og interessenter.  Målet er å gjøre ting smartere, og det er gode nyheter for alle som er opptatt av bedre  transportløsninger. Løsningene skal også gjøre oss mindre sårbare for store og uforutsette  endringer i transportmønster slik vi har opplevd under koronapandemien, sier  prosjektkoordinator Tiina Ruohonen ved Byrådslederens kontor. 

Fakta:  

  • Målet med prosjektet er å bidra til at europeiske byer tar en ledende rolle for smarte  nullutslippsløsninger i transportsektoren.  
  • Oslo skal lede prosjektet som er et samarbeid med Gøteborg, Hamburg, Roma, München  og Bologna, og ledende kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører i Norge og Europa.  De norske partnerne er Ruter, Viken fylkeskommune, Transportøkonomisk institutt, IKT Norge og oppstartsselskapene Urban Sharing og MixMove. 
  • En tredjedel av prosjektmidlene (om lag 30 millioner kroner) kommer Osloregionen og de  norske partnerne til gode, mens Oslo kommune får nesten 20 millioner kroner av dette. Resten av midlene går til Oslos samarbeidsbyer Gøteborg, Hamburg, Roma, München og  Bologna og lokale samarbeidspartnere i byene. 

Oppstart mai 2021 med varighet i fire år 

Kontakt: 

Prosjektleder IKT-Norge: Fredrik Syversen – 92032470/ fs@ikt-norge.no