21.-24. januar arrangeres BETT i London, verdens største utdanning- og teknologimesse. For aller første gang drar norsk Edtech-næring sammen til London for å presentere seg med egen paviljong “The Norwegian Classroom”.

Flere tusen skandinaver reiser hvert år til BETT for å lære om pedagogisk bruk av IKT og oppleve de nyeste teknologitrendene. Norske lærere, skoleledere og skoleeiere møter på BETT norske og internasjonale teknologi- og læringsselskaper, og for aller første gang har de norske leverandørene samlet seg om en norsk paviljong: “The Norwegian classroom”. Her vil de norske edtech-selskapene vise seg for både et norsk, nordisk og globalt marked.

I tillegg vil det 22. januar arrangeres en norsk edtechfest for lærere, skoleledere, skoleeiere og edtech-selskaper, i regi av IKT-Norge sammen med edtechselskaper. Arrangementet er på Oslos nye Innovasjonsambassade The Trampery i Old Street. IKT-senteret vil også ha et eget fagprogram denne dagen. Torsdag 22. januar vil dermed være en dag med sterkt norsk edtech-fokus.

Norsk edtech er vinden som aldri før, og flere norske selskaper av digitale læremidler gjør det stort i det nordiske og internasjonale markedet. En rekke mindre selskaper dukker opp, og sammen løfter norsk edtech hverandre i flokk. Edtech-næringen består av selskaper som leverer løsninger for bedre læring og smartere organisering av læringsarbeidet. Dette er noe Norge kan være stolt av både i en næringspolitisk og utdanningspolitisk kontekst.

For mer informasjon om den norske edtech-næringen og BETT se edtechnorge.no eller kontakt Heidi Austlid.