IKT-Norge har inngått en meget god avtale med Norsk Førstehjelp AS for å tilby kvalitetshjertestarter, førstehjelpsutstyr og livreddende førstehjelpskurs til sine medlemmer.

norsk frstehjelp

Hvert år får 3000 personer hjertestans utenfor sykehus. Av disse dør 2700 personer.  Sannsynligheten for å overleve reduseres med 10 prosent for hvert minutt som går uten at det startes med hjerte- og lungeredning. Det tar 12-20 minutter før ambulansen kommer i tettbygde strøk. Hvis du starter med hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, øker sannsynligheten for å overleve med hele tre ganger. Hvis du får gitt et strømstøt med en hjertestarter i løpet av de første tre minuttene, øker sannsynligheten for å overleve med 75 prosent.

Norsk Førstehjelp tilbyr dere en kvalitetshjertestarter og førstehjelpskurs til en meget gunstig pris. Vår hjertestarter er en av de beste på markedet. Les mer om hjertestarteren og førstehjelpskurset.

Medlemstilbud IKT-Norge – Norsk Førstehjelp AS

Ta kontakt med lege og administrerende direktør Terje M. Halvorsenterje.halvorsen@norskforstehjelp.no eller +47 951 39 090 om du ønsker mer informasjon.