I tillegg har vi en formell agenda på dagtid den 26. november sammen med Innovasjon Norge om IFU/OFU og nye forretningsmodeller, les mer her:  http://www.ematch.eu/?q=node/61