– IKT er det viktigste verktøyet for å få til fornying, uttaler Hoff. IKT-Norge har utarbeidet 10 bud som vi mener er viktige forutsetninger for vellykket fornying av offentlig sektor;

1. IKT er det viktigste verktøyet for fornying

2. Brukerservice og brukertilfredshet til grunn for alle tjenester

3. Ett digitalt brukergrensenitt for brukere av tjenestetilbudet

4. Innføre sikker brukeridentitet og digital signatur for alle

5. Krav om bruk av åpne standarder og tjenesteorientert arkitektur

6. Alle offentlige data digitalt tilgjengelig

7. Styrke offentlig bestillerkompetanse som sikrer reell konkurranse

8. FAD som styrende departement for IKT-strategier og innkjøp

9. Effektmåling av alle IKT-investeringer som muliggjør gjenbruk

10. Vurdering av sikkerhet som standard kriterie

Digitale offentlige tjenester må også være økonomisk gunstigere enn å oppsøke et offentlig kontor. -Halv pris på å fornye pass og førerkort digitalt er et godt incentiv for å øke bruk, avslutter Hoff. Det er viktig å få fart på tjenester som effektiviserer samfunnet.

Resultatet av en helhetlig satsing vil være fornøyde brukere av offentlige tjenester, mer bruk av offentlige tjenester, større demokratisk deltagelse og økt effektivisering.

 

Hele høringsuttalelsen på regjeringens fornyingsarbeid finner du på