e helselogo– Ingen sier nei til 10 mrd. kroner, og det er tvingende nødvendig å investere mer i IKT for å oppnå gevinster både rundt samhandlings-reformen og å realisere et bedre integrert helsevesen, men man trenger også endring i regelverk og en ordentlig plan, sier styreleder i Norsk eHelseforum Tor Arne Viksjø.

 

– Politikerne har laget et så innfløkt regelverk når det gjelder å dele informasjon om samme pasient på tvers av nivåene, at dette må løses først dersom vi skal få til de gevinstene som både opposisjonen og posisjonen ønsker seg, sier han.

Lovene og forskriftene som nå gjelder, gjør det vanskelig særlig for kronikere å ta med seg sin informasjon fra institusjon til institusjon og lignende. Ingen i Norge har i dag innsyn i sin egen journal elektronisk. Det er ikke uten videre lov for sykehus å innhente informasjon elektronisk om samme pasient under samme behandling; med dagens lovverk skal det gjøres avtaler i forkant, og avtalene skal gjøres fra gang til gang. Her har våre naboland på plass både lovverk og løsninger, og ligger mange år foran oss i utviklingen.

Det hjelper ikke å pumpe luft inn i dekket om det fortsatt er hull i det

Det er svært positivt at de samme partiene som i Stortinget strammet inn lovverket om tilgang på tvers, nå står på barrikadene for tilgang på tvers. Vi tror den endrede holdningen fra opposisjonen nå virkelig kan berede grunnen for den samhandlingen som vi alle etterspør. Dette vil gi bedre og sikrere informasjonsflyt mellom behandlere av samme pasient, hvilket igjen vil bedre pasientsikkerheten og bedre personvernet.

– Slik dagens lovverk er utformet, er tilgang på tvers såpass komplisert at man ikke vil få tilgang på tvers i noen større skala de nærmeste årene, sier Tor Arne Viksjø.

Samtidig er det slik at selv om man i Oslo ikke har løsninger for å motta henvisninger og å samhandle på tvers, så finnes slike løsninger i bruk i store deler av resten av landet. Både andre foretak i Helse Sør-Øst og i de andre regionene har man på plass løsninger for å ta i mot elektroniske henvisninger, og har gjort det i mange år.

Ber om møte med opposisjonen
Vi har i dag bedt om møte med opposisjonen ved leder av helse- og omsorgskomiteen Bent Høie. Vi ønsker å redegjøre for de endringer som må følge av en investering  I IKT i den størrelsesorden de foreslår for å oppnå  de ønskede gevinstene.