Onsdag 13. april ble den årlige Topplederkonferansen holdt, for byråkratsjefene i staten. Tema for konferansen var blant annet digitalisering, og i den forbindelse var IKT-Norges sjefsøkonomi Roger Schjerva invitert til å holde et innlegg. Konferansen arrangeres av DIFI og DFØ (Direktoratet for økonomistyring).

Cf67RgWXIAASXAn

 

– Dere er avgjørende for om Norge skal klare å holde seg blant topp fem i verden på digitalisering. Uten bedre digitale løsninger fra det offentlige kommer Norge til å falle nedover på de internasjonale ratingene, sa Schjerva til topplederne.

Ny Stortingsmelding Digital Agenda

Stortingsmeldingen Digital Agenda legges frem om to dager sa Kommunal -og moderniseringsminister Jan Tore Sanner når han åpner møtet. Han røpet at i meldingen vil det bli fokus på viktigheten av større brukerorientering og mer effektiv offentlige tjenester. Meldingen skal hjelpe topplederne å løfte blikket, sa han. Denne stortingsmeldingen erstatter stortingmeldingen som ble lagt frem for fire år siden og er det viktigste grunnlagsdokumentet for statens IKT-politikk. IKT-Norge vil være til stede når meldingen legges fram og vi vil kommentere den da.

IKT-Norge er ikke pessimistiske til den digitale omstillingen

Toppledermøtet ble åpnet med et «digitalisering er oppskrytt»-innlegg av forfatter Ståle Økland, uten at det så ut til å legge noen stor demper på forsamlingens vilje til å komme videre i digitaliseringen. Økeland har skrevet boken «Datakrasj – hvorfor den digitale økonomien ikke virker». Budskapet i boken er vi ikke enig i, og argumenterte for et år siden i mot denne. les Roger Schjerva sine kommentarer til denne boken her, her og her.

Schjerva sine 10 råd til toppledere

Roger Schjerva brukte taletiden til å påpeke hvor viktig det er at dagens ledere blir digitale. Han var også tydelig på at vi i dag er svake på offentlige, digitale løsninger. Dette fulgte han opp med ti råd til hvordan toppledere kan lykkes som digitale ledere:

  1. Du er ikke så spesiell som du tror, ta i bruk etablerte standarder
  2. Ikke hør for mye på IT-sjefen, det er du som har ansvaret for helheten
  3. Bruk felleskomponentene og fellesløsninger så langt som mulig
  4. Digitale prosjekter er organisasjonsutvikling
  5. Ha en gevinstrealiseringsplan
  6. Øke sjansen fro å lykkes med IT-investeringen: Små prosjekter, forankret i virksomhetsstrategien, reduser kompleksitet, brukerorientert, bruk leverandørene også før løsning velges
  7. Øk tålegrensen for feil
  8. Sørg for at fagsiden i organisasjonen har eierskapet til prosjektet, ikke IT-folka
  9. Øk din og organisasjonens digitale kompetanse
  10. Bruk digitaliseringsrådet og medfinansieringsordningen

Han oppfordret også lederne til å bruke sosiale medier for å trene opp sine digitale institnkter, skaffe seg et digitalt kompetansenettverk og være en rollemodell for de ansatte i digital profilering av virksomheten.