Opsjonsbeskatningen må endres

Opsjonsbeskatning må endres slik at den virker som incentiv for ansatte i oppstartselskaper uten samme lønnsevne som etablerte selskaper.

IKT-Norge forventer gründervennlig opsjonsbeskatning.

 

Regelverk for forskuddskatten må endres

Regelverket for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende må endres slik at skatt betales inn etterskuddsvis per kvartal og ikke forskuddsvis.

IKT-Norge forventer at regelverket for forskuddskatt endres til etterskuddsvis innbetaling av skatt.

 

Egen FoU-los for gründere

Forskningsrådets virkemidler er viktige for gründere, men vanskelig å finne frem i og enda tyngre å søke.

IKT-Norge vil ha egen FoU-los i forskningrådet kun for startups.

 

Gründervisa

Gründervisa for entreprenører utenfor EØS som vil starte sitt selskap i Norge, etter modell fra Storbritannia.

IKT-Norge vil ha gründervisa for selskapsetablering i Norge.

 

Offentlige anbud som funker

Offentlige anbud, slik de i dag rigges, er gründerfiendtlige og utestenger ofte små selskaper fra å konkurrere om offentlige kontrakter.

IKT-Norge forventer at offentlige anbud gir mindre, lokale selskaper en mulighet.

 

Etablerertilskudd må styrkes

Regjeringen foreslår å øke etablerertilskuddet til kr. 340 millioner for 2016. Det er en reell økning på 90 millioner fra 2015. Regjeringen vil imidlertid redusere etablerertilskuddet i 2017 til samme nivå som i dag.

IKT-Norge forventer at regjeringen øker, og ikke reduserer, etablerertilskuddet fremover. Dette er den viktigste inngangsbilletten for å starte nye selskaper.

 

Engleinvestorer direkte til bedriftene

Regjeringen foreslår å øke støtte til forretningsengler med 50 millioner som vil utløse minst 100 millioner til bedrifter med vekstpotensiale. Det er bra, men

IKT-Norge forventer at ordningen kommer direkte til bedriftene og ikke til fordyrende mellomledd.

 

Akselleratorprogram og samlokalisering for vekst

Samlokalisering er en viktig faktor for startupselskaper for å få tilgang til kompetent nettverk, kunder og kapital. Samtidig er akselleratorprogram en viktig faktor for å få flere til å lykkes. En kobling mellom utdanningsinstitusjoner og gründerselskaper vil også få flere til å satse

IKT-Norge ønsker tettere samarbeid mellom utdanning og næringsliv, flere coworkingspaces og akselleratorprogram.

 

Flere techstudieplasser

Kun 10 % av de som søker IT-studier kommer inn, og i dag er over 6000 IT-stillinger er i dag ubesatt. Alle techselskaper, store og små, sliter i dag med å finne kompetent arbeidskraft. Det er ikke mangel på gode studiekandidater, men antall plasser.

IKT-Norge forventer flere IT-studieplasser på universiteter og høyskoler.

 

Programmering som fag i skolen

Skal vi motivere og engasjere unge til å starte techselskaper, må de kunne forstå grunnleggende programmering.

IKT-Norge forventer at programmering blir eget fag i skolen.

 

Dyrk rockestjernene

Det er flere techselskaper med global suksess. Når politikere diskuterer omstilling og Norges fremtid er disse sjelden nevnt og ofte glemt, og kommer lett i skyggen av tradisjonell industri. Dette er Norges fremtidige merkevare, og vi må dyrke de nå.

IKT-Norge mener myndighetene må dyrke rockestjernene og markedsføre Norge gjennom techsuksessene våre.