Sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett er tema for ny storutlysning fra Forskningsrådets IKT-program VERDIKT. Både private og offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner kan søke.

Det blir to utlysninger innen fremtidens internett i 2011, begge på inntil 80 millioner kroner. Først ut er innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor med søknadsfrist 16. februar. For forskningsinstitusjoner er søknadsfristen 8. juni.

VERDIKT viderefører dermed satsingen på fremtidens internett som er et sentralt tema for å løse mange av de store samfunnsutfordringene innenfor områder som miljø og klima, energi, verdiskaping, helse og velferd.

Fremtidens internett anses også i EU og internasjonalt å stå sentralt i utviklingen av nye IKT-løsninger fremover.

Fremtidens internett

Kunnskap og bruk av sosiale nettverk gir blant annet nye muligheter for fornyelse, samarbeid og informasjonsdeling i både privat og offentlig sektor. Betegnelsen favner en ny generasjon av nettbaserte applikasjoner og tjenester og står for en betydelig andel av innholdsgenereringen og trafikken på internett.

I begrepet tingenes internett ligger det at fysiske objekter er koblet sammen i nettverk. Dette har lenge stått sentralt innen energiproduksjon, olje- og helsesektoren med bruk av sensorer i nettverk for overvåking og styring av ulike prosesser.

Likeledes har mobilt internett, det at tjenester og informasjon er tilgjengelig uansett hvor man befinner seg, stor betydning for mange bransjer og anvendelsesområder.

Norge har i dag sterke fagmiljøer og et næringsliv som ligger i front internasjonalt innen flere viktige områder for disse temaene, slik som informasjonssøk, mobile tjenester, nasjonale datasamlinger og infrastruktur.

Informasjonsturne

Les mer om utlysningen her: www.forskningsradet.no/verdikt

Endelige utlysning og søknadsskjema for innovasjonsprosjekt i næringslivet og offentlig sektor legges ut på Forskningsrådet primo desember. Den andre utlysningen med søknadsfrist 8. juni legges ut tidlig i 2011.

VERDIKTs kontaktpersoner reiser rundt i landet og informerer om utlysningen i de nærmeste ukene. Første møte blir i Tromsø 9. desember.