Tall fra Samordna opptak viser at antall søkere til informasjonsteknologifagene har en økning på 17,5 prosent. Det utgjør 4176 flere søkere enn i fjor. Vi må ta innover oss at kapasiteten på IKT-fagene må økes ytterligere, og lansererer her tre grep for å styrke Norges IT-studieplasser.

marvin meyer 571072 unsplash

– Det er utrolig gledelig at så mange unge ser verdien av å studere teknologifag, sier IKT-Norges administrerende direktør, Heidi Austlid. Vi ser at mange har viktige teknologi- og innovasjonsprosesser på gang, både i offentlig og privat sektor. Vi må derfor ta innover oss at kapasiteten på IKT-fagene må økes ytterligere, sier Austlid.

Tre grep for å styrke Norges IT-studieplasser:

1. Stortinget må bevilge penger til flere IT-studieplasser over høstens statsbudsjett.
2. Utdanningsinstitusjonene må selv øke antallet IT-studieplasser.
3. Teknologifag må tildeles mer ressurser per eksisterende studieplass.

En teknologistudent er dyrere enn mange andre studenter. På fagspråket heter det at finansieringskategorien må opp. Dette kan også bedre kvaliteten i de studieplassene vi allerede har.

Årets tall viser at mange søkere vil bli skuffet over å ikke komme inn på sine førstevalg.

– Vårt budskap er: Ikke gi dere! Det å studere noe en virkelig har lyst til og har framtidstro på er en god motivasjonsfaktor for studenter. Det er også lurt å se seg om etter restplasser på flere studiesteder enn førstevalget, avslutter Austlid.