– Som interesseorganisasjon tror vi på fri lønnsdannelse, noe som preger avlønningen i vår bransje, sier han.  – Lønnsveksten i fjor gir et godt bilde av bransjen og passer inn i den kostnadsstrukturen som gir konkurranse i dagens marked, mener Fredrik Syversen.

Stor vekst i deltagelse
Statistikken er i år basert på data fra 35 IKT-bedrifter som er en god blanding av store internasjonale aktører, etablerte norske spillere, bedrifter i sterk vekst samt mindre IKT-bedrifter med under 20 ansatte. I forhold til siste år har mengden av data blitt mer enn firedoblet, til over 5500 stillinger.

Forventer lavere vekst neste år 
Bransjen forventer en gjennomsnittlig lønnsvekst i 2005 på cirka 3,5%. – Dette gir et bilde av en bransje i stabil utvikling som har kontroll på kostnadssiden, mener Hoff. – Vi er tilfredse med at vi ikke har en lønnsvekst utover det normale. Dette vil gi fortsatt gode muligheter for å drive kunnskapsbedrifter mot internasjonale markeder.

Ledere med lavere vekst enn resten av de ansatte

  • Ledere hadde gjennomsnittlig en lavere vekst enn resten av de ansatte: 3% for senior Management og 4%  for resten.
  • 44% av IKT-bransjen har fleksible ordninger (frynsegoder) mot 14% i næringslivet ellers.
  • 59% av ansatte i IT-næringen har reiseforsikring som dekker både forretningsreiser og private turer mot 37% i næringslivet ellers.

Fokus også på det sosiale miljø

  • 42% betaler for sine ansattes medlemskap innen idrett/ sosiale klubber mot 25% i næringslivet ellers.
  • 21% betaler medlemskap i profesjonelle nettverk, sammenlignet med 35% i det generelle markedet.
     

Flatere lønnskurve enn resten av markedet
De laveste stillingsklassene hadde markant høyere lønn i IKT-bransjen enn i det generelle markedet. Jon Sannes fra Mercer sier ”Dette er trolig et resultat av at selv de laveste stillingene i dette markedet krever en god del kompetanse, hvilket vi også ser markedet kompenserer for.”
De høyeste stillingene ligger noe under det generelle markedet.
Den indikerte ”max-bonusen” på de forskjellige ansattegruppene viser at bonusen ligger lavere enn det generelle marked for senior ledelse og Adm.direktør., men er høyere for de lavere posisjonene med unntak av selgerne.
 

Firmabil på vei ut – bilgodtgjørelse tar over
For ledere er 22% kvalifisert for firmabil mens 75% har en bilgodtgjørelse. Dette er en trend der man mer og mer går mot bilgodtgjørelser i stedet for firmabiler. Når det gjelder valget mellom firmabil og bilgodtgjørelse bekreftes en gammel stereotype som viser at menn til en klart høyere grad enn kvinner velger firmabilen fremfor bilgodtgjørelsen.

Kontakt angående statistikk:
Jon Sannes i Mercer: tlf. 0045 26739678 (er norsk)
IKT-Norge: Fredrik Syversen, tlf. 92032470