IKT-Norge samarbeider nå med teleleverandørene om:

  • Felles veiledning fra alle til barn og foreldre om mobilbruk. Veilederen vil være tilgjengelig hos mobilforhandlere. Denne vil blant annet ta for seg ”skikk og bruk”, forbrukerspørsmål og hvordan du som forelder kan regulere abonnementet til barnet.
  • Flere teleoperatører innfører nå alderskontroll på mobilabonnement som muliggjør kontroll av barns bruk av mobil til kjøp av innholdstjenester.
  • Det arbeides med å lage en selvdeklareringsordning for digitale tjenester rettet mot barn.

Barns bruk av mobiltelefon er i utgangspunktet positiv og kreativ – de kommuniserer, produserer og leker. Likevel er det viktig å lære barna sine å bruke mobilen med vett og at de reglene som gjelder ellers i samfunnet også gjelder når man bruker digitale medier. Det betyr blant annet at mobilen ikke skal brukes til mobbing, at du ikke kan ta bilder av andre uten at du har fått lov, og at du må tenke deg om før du bruker mobilen til å betale med.

Flere og flere barn eier sin egen mobiltelefon, og slik tallene viser får mange barn mobiltelefon i forbindelse med at de slutter på skolefritidsordning. Tall fra Forbrukerombudet viser at:
· 6 % av 5-6-åringer eier sin egen mobiltelefon
· 21 % av 7-9-åringer eier sin egen mobiltelefon
· 65 % av 10-11-åringer eier sin egen mobiltelefon
· 93 % av 12-13-åringer eier sin egen mobiltelefon

– Mobil til barn skal gi trygghet. Derfor er det viktig at bransjen står samlet om tiltak rettet mot barn og unges teknologibruk – et ansvar vi som bransjeorganisasjon tar, blant annet gjennom å sikre barn og foreldre god informasjon om mobilbruk. Samtidig er det avgjørende at foreldre også er engasjert i ungenes teknologibruk, sier Austlid.

 
For ytterligere informasjon eller kommentar kan Heidi Austlid kontaktes på telefon 90 74 52 10.