Registrering: Klikk her 
Helse-Norge har en rekke ordninger for finansiering av behandling og medisinering. Likevel synes det umulig å få fart på implementeringen av enkle IT-løsninger for hjelp-til-selvhjelp for den enkelte pasient. Dette er ikke fordi etterspørselen fra pasienter og pårørende svikter, men fordi ingen synes villige til å ta regningen. Hva må gjøres?
Program:
15:00 Registrering, kaffe og nettverking
15:15 Velkommen Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech
15:25 Hvorfor trenger vi privat innovasjon i det offentlige helsemarkedet?

Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre og 2. nestleder i Næringskomiteen på Stortinget
15:40 Er det behov for helse-apper? Hvordan kan de bidra til bedre helsetjenester og behandling?

Kreftforeningen
15:55 Eksempler på helseapp-prosjekter og bedrifter som bidrar til en bedre situasjon for helsepersonell, pasient og pårørende

o Charlotte Lunde, MD, Rikshospitalet, nevroklinikken.
o Changetech AS (TBC)
o Pubgene AS v/ Odd Arild Lehen, CEO
o SOS International (TBC)
o Caretech AS v/ Petter Stølen, CEO.
o Thingamy Ltd v/ Sigurd Rinde, CEO
16:35 Bruk av Helse-apps i Helseportalen.no.

v/ Helge Blindheim, Helsedirektoratet (TBC)
16:50 Paneldebatt: Behovene, kunnskapen, teknologien og menneskene er der: Hva skal til for å få fart på helse-Norge?

Debattanter:
· Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre
· Helge Blindheim, Helsedirektoratet (TBC)
· Kreftforeningen
· Arbeiderpartiet (TBC)
· Fredrik Syversen, IKT-Norge
Debatten ledes av Nard Schreurs, Helse-IT journalist i Computerworld
17:20 Kort om Oslo ICT network som innovasjonsforum i IKT Norge Hvordan jobber vi sammen om innovasjon og hvordan ønsker vi å samarbeide med Oslo Medtech og andre mer spesialiserte og bransjerettede teknologimiljøer fremover? Bjarte Frøyland, prosjektleder for Oslo ICT i IKT Norge
17:30 Nettverksmat og nettverksprat

Server at Musha HC

Peter Eichenauer / Fote
r