Det startet med at EL&IT-forbundet hadde sin kongress og hadde behov for å komme seg ut av den tåkeheimen. Hva var da lettere enn å forsøke å sette Telenors konserndirektør i gapestokken. Siden fulgte Gerd Liv Valla opp, og hun ble fulgt av Næringsministeren. Heldigvis hadde sistnevnte ryggrad nok til å nyansere sitt syn. Dag Terje Andersen greide på sett og vis å ta seg inn. Men nå har selvsagt også Jan Bøhler hengt seg på. Det er også bemerkelsesverdig at NHO har vært tause. De har ikke villet kommentere saken og de har holdt en så lav profil at det ikke kan bety annet enn at symbiosen med LO er viktigere, enn å forsvare helt rettmessige og lovlige ordninger i næringslivet.

Hvorfor er dette hyklersk? EL&IT forbundet, stemte for opsjonsordningen til Telenor-ledelsen i styremøte i konsernet! Hvordan kan man da i etterhånd gå ut å si at tilliten til styreleder Enger og konserndirektør Baksaas er tynnslitt og at ordningen er umoralsk? Skal man først kritisere så burde man i alle fall også kritisert sine egne tillitsvalgte. At de enten ikke fulgte med i timen, eller ikke kan regne, er ingen formidlene omstendighet.

Staten har aksjemajoriteten i Telenor. Da selskapet ble delprivatisert ble aksjen fremstilt som folkets aksje. Folkets aksjer kan ikke være en lekegrind for politiske dilettanter. For hva skjedde? Jo etter de politiske utspillene som satte hele Telenors  renome’ i spill, sank aksjeverdien med 5 milliarder kroner. Hva er mest alvorlig og umoralsk? Å ta ut en avtalt og lovlig gevinst på aksjer på ca 12 millioner kr, eller å gamble med verdien på folkets aksjer. Analytikere har rapportert at de har sittet i telefonen i dagevis for å berolige de internasjonale markedene. Usikkerheten om Telenors fremtid har skapt et betydelig tap i folkeaksjen. Opsjonsgevinsten blir for småpenger å regne.  Hvem eier majoriteten av aksjene i Telenor. Det er i hvert fall ikke Jan Bøhler, eller Gerd Liv Valla, nei det er det norske folk. Og man bør ikke tulle med folkets verdier. Baksaas har kjøpt aksjene til avtalt pris, deretter betalt skatt for ervervelsen. Og nå venter formueskatten. I  tillegg har han jobbet døgnet rundt i årevis for at folkets aksje skulle bli så mye verdt som mulig. Han har i sterk grad bidratt til vekst og velstand i landet vårt.  Han har vært dyktig. Man kan like eller mislike at noen tjener godt, på samme måte som man kan like eller misslike at naboen vinner i Lotto. Men det er ikke nødvendigvis umoralsk å hente ut Lottogevinsten selv om andre i samfunnet hadde trengt pengene bedre. Men det er  viktig å understreke at det er stor forskjell på å vinne i Lotto og å sørge for en høy aksjekurs. Bak det siste ligger et langsiktig og hardt arbeid.

Telenor har ene og alene blitt den suksessen det er fordi politikerne har innsett sin begrensning og hold fingrene fra fatet. Telenor har fått muligheten til å utvikle seg i tråd med internasjonale markedstrender. Jeg frykter at mørke krefter i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen nå forsøker å ta makten og dermed risikerer vi ikke bare at tilliten til Telenor forvitrer. Giganttap kan bli følgene. Telenor må ha full handlefrihet til å gjøre det de mener er best for selskapet, uten statlig innblanding. Og selvfølgelig skal styret og ledelsen stå til rette for de valg som blir gjort. Politikerne kan mislike det, men telecombransjen er ingen lekegrind for utenforstående aktører.

 

Medeierskap

Medeierskap er en meget god form for avlønning. Problemet er at regelverket rundt opsjoner gjør at det i dag bare er de ressurssterke som har muligheten til å benytte seg av opsjoner. Skal politikerne gjøre grep bør de gjøre det mulig for alle ansatte å bli mediere. Jeg kan ikke fatte annet enn at det må være god rød-grønn politikk at de ansatte kan være med å eie egen bedrift. IKT-Norges medeierskapsmodell vil gjøre det enklere å benytte opsjoner i avlønningen av alle ansatte i et selskap. Dermed vil alle bedriftens ansatte få ta del i suksessen når selskapet går bra – ikke bare toppledelsen. SV har programfestet medeierskap  og også politikere i Arbeiderpartiet har utalt seg positivt til medeierskap. IKT-Norges modell flytter innslagpunktet for skatt, men sikrer staten mot provenytap.  I stede for å kritisere toppledere som helt lovlig og legitimt benytter seg av opsjoner – bør Regjeringen gjøre medeierskap til allemannseie. Med den kommende eierskapsmeldingen har de nå en historsik sjanse til å gjøre alle til medeiere i egen bedrift.

 

 

Per Morten Hoff

IKT-Norge