Bedrifter som driver kontanthandel må innen utgangen av 2018 få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kravene til den nye kassasystemloven.

kasse

Den nye kassasystemloven tok til å gjelde for leverandører  allerede 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som blir solgt, utleid eller utlånte, følger det nye regelverket. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter ytterligere to år på å oppgradere kassasystemene sine til 01.01.2019.

Fra 2019 må alle kassasystem være produkterklærte i henhold til ny lovgivning

For fra 1. januar 2019 vil det bare være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller kravene i loven og er utstyrte med en såkalt produkterklæring fra leverandøren. Her finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklærte kassasystem sine hos Skatteetaten. Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet oppfyller kravene i det nye regelverket.

Bransjen har gått sammen om felles bransjenorm –  Ctrl Betalingsløsninger

«CTRL – kasse- og betalingsløsninger» er en leverandør-, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører og utviklere av betalingsløsninger. Bransjen ønsker med dette å gjøre det lettere å orientere seg i markedet. Leverandørene som stiller seg bak denne normen vil være i tråd med forskrift og lovverk. Mer om normen og hvem som står bak finner du her.

Viktig lov for å motvirke svart økonomi

Den nye lovgivingen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og for en mer rettferdig skattlegging i kontantsalgbransjen. I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker unndratt omsetning til illojal konkurranse, hvor seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrerte. Den nye lovgivingen krever at kassasystem skal være utstyrte med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot noen typer funksjoner.

Risikerer gebyr ved brudd på loven

Etter 1. januar 2019 er det bare lov å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene. Har du ikke et kassasystem som tilfredsstiller de nye reglene på plass da, risikerer bedriften å få et gebyr på 11 300 kroner, og det dobbelte dersom en bryter dette gjentatte ganger.

Spørsmål om regelverket?

For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en kikk på hjemmesidene til Skatteetaten. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem og ofte stilte spørsmål og svar. Her finner en også en lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye brukerkrav fra 1. januar 2019.

IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon i Norge. Vi organiserer store deler av leverandørmarkedet knyttet til kasse- og butikkdata i et eget forum.