Tviler på 95 prosent
Navarsete uttrykte tvil om rapporter, blant andre fra Telenor, som hevder at 95 prosent av befolkningen i dag har tilgang til bredbånd. – Jeg tror nok at 95 prosent av befolkningen har mulighet for en eller annen tilgang, men tviler på om dette virkelig kan kalles bredbånd.

Samferdselsministeren ville ikke sette noen øvre grense for hva som er bredbånd, fordi dette må defineres ut fra den bruken som til enhver tid vokser frem, men mener en nedre grense kan være nyttig:

– Å snakke om en halv megabit per sekund som bredbånd er på en måte litt hån mot folk, som lett blir forvirret. Jeg vil ikke selv definere noen nedre grense her og nå, men jeg tror en nedre grense vil være nyttig ikke bare for folk flest, men også for bransjen, sa Navarsete.

6-10 Mbit/s?
Lederen for samferdselskomitéen, Per Sandberg (Frp), ga i den påfølgende politiske paneldebatten uttrykk for at 10 Mbit/s er en nedre grense man bør strebe etter. Senterpartiets landsmøte før valget diskuterte, men realitestbehandlet ikke, et forslag om en nedre grense på 6 mbit/s.

Navarsete, som er fra Sogn og Fjordane, la vekt på bredbånd som grunnlag for næringsutvikling og bosetting i distriktene. I første omgang vil Fornyingsdepartementet kartlegge behovet for bredbånd i distriktene, og har satt av 3 millioner kroner til dette.

– Vi har hatt mange utredninger før, men vi må skaffe oss oversikt. Men tiden for større utredninger forbi. Tiden er moden for handling. sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Last ned presentasjonene hos Teleavisen

Arnfinn Röste i Nordisk Mobiltelefon ønsker ikke å ha sitt foredrag liggende fritt tilgjengelig, men vil heller svare på henvendelser, som kan gjøres på adressen:
Arnfinn.roste@nordiskmobiltelefon.se

Dag Kleivan, NetCom:
Veien til turbo-3G (300k)

Trygve Tamburstuen, Huawei
Kineserne kommer (1 MB)

Stian Aldrin, Fornebu Consulting
WiMax og trusselen fra mobil VoIP (520 kB)

Harald Wium Lie, Teleplan
Kan WiMax dekke distrikts-Norge med bredbånd (400 kB)

Jo Egil F. Sandnes, Nera
Bredbånd overalt med Nera
 (300 kB)

Ole Tom Seierstad
Presentasjonen er for multimedial til å kunne legges ut.

Finn Terje Schøien, Nexia
Fullverdig bredbånd
 (1,1 MB)

Stein Gustavsen, Telenor
Bredbånd til hele landet
 (800 kB)

Per Morten Torvildsen, Ventelo
Ventelo/Catch’ potensial i Norge
 (700 kB)

Svend-Erik Jensen, Midt-Vest Bredbånd
Hvorfor danske e-verk satser 10 milliarder på fiber
 (500 kB)

Matthias Peter, BaneTele
Veien videre for BaneTele (400 kB)

Liv Signe Navarsete (Sp),  Samferdselsminister
Hadde ingen presentasjon

Anders Brandt, Lyse Tele
Fremtidens bredbånd
 (300 kB)

Rune Kroken, Siemens
Morgendagens underholdningskonsept over TV
 (1,5 MB)

Jan Kristensen, UPC
IPTV og nye tjenester
 (1,6 MB)

Jonny Dolvik, T-VIPS
IPTV – fra produksjon til hjem
 (1 MB)

Raymond Kristiansen
Videoblogging (550 kB)

Rune Rougnø, Cisco
Et nett for multimedia og flertjenester (5,1 MB)

Roar Wormsen, Juniper
Nettverk som kan bære tjenester som IPTV (750 kB)

Jon Bøhmer, Snap-tv
IPTV-revolusjonen
 (8 MB)