ContinuaRoald Bergstrøm fra Helsedirektoratet anbefaler at Norge tar i bruk bransjerammeverket fra Continua for velferdsteknologi. Med det vil Norge følge etter Danmark, og også Sverige har tatt steg i retning til å velge rammeverket. Også WHO og ITU har tidligere valgt å bruke Continua.

– Vi ser ikke at det finnes noe alternativt rammeverk for Continua, sier Bergstrøm, som har fått oppdraget å utrede standardisering av velferdsteknologi i Norge.

Continua er en bransjestandard for koding og overføring av alarmer og andre typer signaler fra hjemmene til en gateway og videre til helsesektoren og/eller pårørende.

For øvrig har bransjealliansen bestemt seg å endre navn fra Continua til Personal Health Alliance, noe som viser at dette området er i voldsom vekst og endrer seg raskt.

Bra for norsk næringsliv

– Dette er veldig positivt! Vi ønsker jo å ta et større ansvar som IKT-leverandører, og dette er et godt eksempel på hvordan myndighetene trygt kan overlate det teknologiske ansvaret til leverandørene, sier Nard Schreurs, prosjektleder i IKT-Norge.

Continua lager ikke egne standarder, men følger etablerte standarder. Alliansen har en test- og sertifiseringsprogram for ulike løsninger.

– Det er både fordeler og ulemper med dette valget. Continua har tatt noen valg som kommer til å utelukke noen løsninger, men det skjer i alle standardiseringsprosesser. Vi ser det som veldig positivt at de norske myndighetene går sammen med Danmark og Sverige slik at vi får en stor fellesskandinavisk påvirkningskraft på hvordan Continua utvikler seg videre, sier Schreurs.

Schreurs påpeker at dette skaper store muligheter for norsk næringsliv. Bruk av internasjonale standarder gjør at norske produkter kan brukes overalt i verden, slik at de kan eksporteres.

Rakst oppfølging

Hvis Bergstrøm får det som han vil blir Continuas rammeverk innført som anbefalt standard fra 1. desember 2016 og som obligatorisk standard fra 1. januar 2019. Det vil være mulig å få støtte til sertifisering.

Men Helsedirektoratet ønsker allerede nå å gi en anbefaling til leverandørene om å benytte seg av rammeverket.

– Det er bra de gir tydelige signaler til leverandørene og innkjøperne nå, sier Schreurs.

Ifølge Bergstrøm vil det igangsettes et norsk kompetansesenter som følger standardisering av velferdsteknologi og spesielt Continua.

– Ansvaret for utviklingen, takten i markedet og ny innovasjon overlates til leverandørene, som fritt kan benytte seg av dette. Samtidig følger myndighetene med for å påvirke dette som medlem i alliansen. Men vi må unngå at vi får unødvendige byråkratiske og kostnadsdrivende ledd som vi tidligere har sett, sier Schreurs.

Det var IKT-Norge som i juni 2013 hentet Claus Nielsen fra Continua til sitt eHelseforum. Ut fra eposter og telefoner til helsemyndighetene var det på det tidspunktet få som visste hva Continua inneholdt.

– At myndighetene med dette har reagert så raskt og målrettet kan vi bare klappe for. Det har vært reell og godt begrunnet motstand mot Continua, men samtidig er det nødvendig å ta valg. IKT-Norge opplever at Helsedirektoratet i denne saken har jobbet med en gjennomføringskraft som vi ønsker å se oftere i norsk offentlig sektor, sier Schreurs.