Vi søker ansvarlig for forretningsutvikling, medlemspleie og verving. Vi ønsker at du har erfaring fra salg og markedsføring, gjerne fra IKT-næringen, med gode resultater å vise til. Du får muligheten til å jobbe i et dynamisk miljø med 10 dedikerte og dyktige kollegaer.

Du er en omgjengelig person som liker å jobbe på lag og setter service høyt, og kan jobbe direkte med både toppledere i de største bedriftene og både ferske og erfarne gründere. Vi gir deg store muligheter til å forme din egen hverdag sammen med de andre ansatte for å nå våre forventinger til din innsats.

Vi har over 450 medlemmer som alle jobber for digitalisering nasjonalt og internasjonalt. IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for alle bedrifter som er og blir en del av den stadig voksende digitale økonomien. IKT-Norge jobber for at Norge skal være et attraktivt land å være i for de digitale bedriftene og for at Norge skal bli et bedre land for innbyggerne ved hjelp av smart teknologi. For å sikre fremtidens velferd må norske innbyggere, næringslivet og offentlig sektor være ledende i utvikling og bruk av IKT og digitale tjenester. IKT-Norge er den viktigste stemmen i dette arbeidet.

Ansvarsområder:

  • Planlegge og gjennomføre salgs-, markeds- og verveaktiviteteter

  • Oppfølging av eksisterende medlemmer i samarbeid med fagansvarlige

  • Bidra til å videreutvikle og søke nye arenaer, kanaler og events hvor IKT-Norge har hel- eller delansvar, i samarbeid med vår event- og våre fagansvarlige.

  • Konseptutvikling  og relasjonsbygging med kontakter og samarbeidspartnere.

  • Videreutvikle flere og bedre produkter/tjenester

  • Overordnet ansvar for CRM

  • Bidra til å utvikle nye, og videreutvikle etablerte, forum og arenaer for toppledere, ledere og fagansvarlige i medlemsbedriftene

Er du vår nye engasjerte medarbeider? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med administrerende direktør Heidi Austlid på telefon 90745210 eller heidi@ikt-norge.no. Søknadsfrist fredag 6. januar.