Norske innbyggerne får endelig får direkte tilgang til sine journaler

 

Denne uken åpnet Helse Nord for at innbyggerne kan selv gå inn i sine journaler. 10. desember fikk Bent Høie, minister for Helse- og omsorgsdepartementet, i Bodø klippe virtuelt den digitale snoren til Min pasientjournal.

Min pasientjournal er en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no og lese sin sykehusjournal.

Ministeren jubler

– Det overordnede målet for regjeringen er å skape pasientens helsetjeneste. I pasientens helsetjeneste er pasienten en del av sitt eget behandlingsteam. Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient, sier Høie til Helse Nord HRF.

– Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet. Min pasientjournal tar oss viktige skritt framover mot målet om én innbygger – én journal, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

IKT-Norge svært positiv

IKT-Norge er svært positiv til at det nå settes fart på denne utviklingen.

– Å involvere innbyggerne i sine egne helseprosesser er noe a det viktigste vi kan gjøre for å takle utfordringene helsesektoren står overfor. Det skulle bare mangle at vi som kan kjøre nesten alle prosesser på nett faller 10-20 år tilbake i digital utvikling med engang vi kommer i kontakt med helsevesenet, sier Nard Schreurs, direktør for eHelse og smart tech i IKT-Norge.

Innsyn i egen helsedata – en vinn-vinn

Innsyn i egne helsedata har i mange år vært et krav fra IKT-Norge.

– Dette er bare en vinn-vinn for alle. For oss innbyggere betyr det vi endelig få vite hva som er skrevet om oss i helsejournalene. Det gjør oss tryggere og mer kompetent på vår egen helse, sier Schreurs

Det vil også medføre at klinikere får bedre partnere å samarbeide med.

– Med engasjerte innbyggere vil vi kunne luke ut flere feil og ha bedre kommunikasjon i helseprosesser, sier Schreurs. Det vil føre til smidigere helseprosesser og aktive innbyggere. Det er en forutsetning til en fremtid der vi i mye større grad ønsker og må være delaktig i beslutninger om behandling, forebygging og oppfølging.

Neste skritt

Det som blir neste skritt er klare mål om hvordan denne informasjonen skal brukes i helseprosessene, slik at den fører til en omorganisering av helsetjenester i retning til en mer integrert løp der innbyggerne og helseprofesjonelle spiller på samme lag.