IKT-Norge mener at, helt uavhengig av om og hvordan ulovlig fildeling kan bekjempes, så er det helt sentralt at det samtidig etableres gode lovlige tilbud slik at det finnes gode alternativer til ulovlig distribusjon. Dette vil blant annet legge tilrette for god inntjening også i tiden fremover, noe som er nødvendig for å løse utfordringene med ulovlig fildeling.

«IKT-Norge har stor tro på fremtiden til både musikk og andre typer kultur på Internett. Vi mener at lovlig bruk av kultur har en sentral plass også i den fremtidige utviklingen av Internett og er en viktig driver for et velfungerende digitalt samfunn. Det virker som det er en stadig økende interesse for og vilje til å satse på nye teknologier og distribusjonskanaler. Dermed tror vi at det er på høy tid å virkelig satse på ny teknologi og nye forretningsmodeller som gir digital merverdi til både rettighetshavere og forbrukere. Vi både tror og håper at 2009 blir et år med mye spennende utvikling i skjæringspunktet musikk og teknologi, både når det gjelder nye tjenester som feks. Telenor og Platekompaniet skal lansere, nye kanaler som feks. spill eller mobilt innhold, men også i et miljøperspektiv med videre fokus på de-matrialisering og distribusjon av filer fremfor CD-er eller DVD-er.»

Les hele brevet her (PDF).