Helgen 13-15 april  arrangerte IKT-Norge  i samarbeid med Kreftforeningen Oslo Health Challenge over en helg for å komme opp med løsninger som kan bidra til en bedre hverdag for unge kreftpasienter og deres pårørende.

img 3601 liten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av helgen jobbet 30 unge IT utviklere, designere, unge kreftpasienter og entreprenører gratis med utvikling av idéer til IKT prototyper som kan være et virkemiddel til å avhjelpe noen av problemstillingene som unge kreftpasienter sliter med i hverdagen sin  med under og etter sin kreftbehandling.

Metodikken og arrangementet er etter Startup Weekend og Jam konseptet som er nytt i Norge og handler om at unge IKT utviklere møtes og presenteres for et case/problemområde som de i løpet av en weekend arbeider med å utvikle idéer til IKT prototyper som tar utgangspunkt i reelle problemstillinger. Denne gangen er det kreft og ungdom som er tema og er et samarbeid med IKT Norge, Kreftforeningen og Startup Weekend og Jam.

Vi endte opp med to vinnerkonsepter som er veldig spenstige begge med prototyper som funker på hvv Iphone og Android..:

Speakless er en nettløsning og app som hjelper kreftpasienter og pårørende med å kommunisere hvordan de har det uten å måtte bruke mye tid og krefter. Ved hjelp av visualiseringer og ikoner kan brukeren fortelle sinenærmeste om han eller hun har en fin eller dårlig dag, og også bli mer bevisst på sine egne følelsert. Oppdateringene vil kunne søkes opp i i ettertid og sammenstilles til visualisert statistikk. Dataene kan også brukes i forskningsøyemed (med pasientens samtykke) og som sammenligningsgrunnlag mellom ulike behandlingssteder og metoder.

 

 

 

 

Let’s Do It er en app for pårørende hvor man kan melde seg til spesifikke oppgaver som trengs å gjøres i en tid med lite energi for kreftpasienter. Dette kan være handling, vasking, filmkveld eller barnepass. Løsningen ble utviklet som følge av en historie om hvor vanskelig det er å få til alt det praktiske i en sykdomsperiode, og hvor vanskelig det er å spørre venner og familie om spesifikke tjenester – selv om de har tilbudt seg å hjelpe til. Med Let’s Do It blir det å motta og tilby hjelp enklere for alle parter.

 

Se film fra samlingen

 

Se nyhetsinnslaget i NRK Dagsrevyen (2.15)