Nye forslag til mer fleksibel organisering av arbeidsdagen er et ja til teknologiens muligheter, og helt i tråd med IKT-Norges anbefalinger gjennom flere år. Arbeidstidsutvalgets forslag om innføring av en mellomgruppe arbeidstagere i arbeidstidsbestemmelsene er kanskje det viktigste skrittet tatt hittil for å regulere for fremtiden, mener IKT-Norge.

Arbeidstidsutvalgets leder Karen Helene Ulltveit-Moe la i dag frem rapporten om arbeidstidsreguleringer, som inkluderer flere forslag til forsiktig, men viktig endring i retning større fleksibilitet rundt arbeidstider. For den store gruppen folk som jobber i bedrifter som er opptatt av at jobben blir gjort, ikke nødvendigvis klokkeslett den blir gjort på, vil dette innebære at de kan prioritere jobb og fritid på en bedre måte, uten å bryte loven.

– Måten vi organiserer bedrifter og arbeid er i sterk endring, sier Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge. Arbeidstakere og arbeidsgivere har av ulike årsaker stort behov for hverdagsfleksibilitet som teknologi muliggjør. Mange av oss kunne tenke oss å forlate kontoret klokken 1500 for å hente barn, for så å fordype oss i arbeid noen timer når de små er i seng.

– IKT-Norge støtter Arbeidstidsutvalgets anbefaling og ber regjeringen gå raskt igang med å forberede forslag til lovendring. Økt fleksibilitet i måten vi organiserer arbeidsdagen er bra for ansatte, for arbeidsgivere, for familier og for mangfoldet av bedrifter vi vil se vokse frem i Norge fremover. I tillegg er det et viktig prinsippsignal om at vi ikke kan møte arbeidslivets behov idag med regulering fra igår, mener Austlid.