Klyngeprosjektet «Arena Oslo – the Smart Event City» er tatt opp som nytt Arena-prosjekt. Det kunngjorde næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner.

grunerlokkavisitoslothomasjohannessen
(Foto: Visit Oslo)

IKT-Norge er én av seks FoU-partnere på prosjektet.

– IKT-Norge gikk inn i denne klyngesatsingen med et ønske om å bringe teknologi og digitale løsninger som katalysatorer for vekst og utvikling for Oslos kreative næringer. Det er derfor svært gledelig at vi sammen fikk denne søknaden gjennom og at vi nå får være med og utvikle klyngen med kremen av Oslo kreative aktører, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

38 Oslo-partnere er med i den nye klyngen, inkludert VisitOSLO. Klyngens hovedmål er å sikre økt innovasjon i, økt eksport av og økt samarbeid mellom reiseliv og kreativ næring i Oslo. Dette skal skje gjennom et privat–offentlig innovasjonssamarbeid om smarte eventløsninger.

– Oslo har flere musikkarrangementer enn Stockholm og København til sammen, men et betydelige lavere antall utenlandske besøkende. Klyngen skal øke synligheten ute og omsetningen hjemme. Digitale løsninger vil være essensielle for å få til dette. I tillegg er vi som næring blir en stor leverandør av arrangementer som også kan profesjonalisere og være attraktive for et internasjonalt publikum, sier Syversen.

Den nye klyngen, som opererer på tvers av både reiselivsnæringen og kreative næringer, skal oppnå betydelig vekst gjennom å møte fremtiden med felles forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Klyngen består pr. i dag av totalt 38 partnere: 31 nærings- og kulturorganisasjoner, 6 FoU-partnere og Oslo kommune. Det er likevel plass til flere, og vi oppfordrer til å ta kontakt om dette kan være noe for deg og din virksomhet.

Les mer om saken her.