judge hand with gavel

SalFalko
/ Foter / CC BY-NC

IKT-Norge har fulgt saken mellom Atea og EL&IT-forbundet tett og vi er glad for at det nå har kommet til en avklaring. Rikslønnsnemda har fattet en god og klok avgjørelse som slår fast prinsippet om organisasjonsfrihet i Norge. Atea er frifunnet av Rikslønnsnemda. Nemda anerkjenner at norske selskaper kan utvikle gode lønns- og arbeidsvilkår sammen med de ansatte uten at dette formaliseres i en tariffavtale.

 

IKT-næringen er utsatt for sterk konkurranse. Våre bedrifter er avhengige av å finne gode, lokale løsninger i dialog med våre ansatte. På vegne av alle våre medlemmer er IKT-Norge glad for at vi vant fram i en kamp mot en organisasjon med stor makt, sier Per Morten Hoff.

 

Rikslønnsnemda har fattet en klar og god avgjørelse som stadfester viktige prinsipper for fremtidens arbeidsliv, sier Hoff.

Mer om saken: