Skattedirektoratet advarte i vinter om at bedrifter som har tapt halve egenkapitalen ikke lenger skal få Skattefunn-fradrag.

kddk

Den varslede innstrammingen ville rammet over 700 bedrifter, som risikerte å ikke få skattefradrag på prosjekter som allerede var godkjent for 2018.  Finansdepartementet har nå snudd, og gir i et brev til skattemyndighetene beskjed om at innstrammingen ikke skal ha tilbakevirkende kraft eller gjelde for 2018.

Avklaringen er gledelig og svært viktig for mange bedrifter, som av ulike årsaker har halvert egenkapitalen det siste året. Innstrammingen bunner i EUs definisjon av «bedrifter i krise», men ville også rammet hundretalls bedrifter som ikke er i økonomiske vanskeligheter. Bedriftene risikerte en uventet skattesmell dersom godkjente prosjekter likevel ikke fradrag gjennom Skattefunn.

IKT-Norge ba om en reversering av innstrammingen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og vår medlemsbedrift Nofas har hatt møte med Finansdepartementet og gjort en solid innsats for å hindre at innstrammingen slår ut for 2018.

IKT-Norge jobber videre, med Nofas og andre, for å finne en god løsning for 2019 og årene fremover.

Les også: Finansdepartementet foreslår endringer i Skattefunn – vi søker nå dine innspill