IKT-Norge arbeider for å få frem et nyttig program for IKT-bedrifter. Arrangementer som er planlagt ifm IKT er følgende:

  • New Dehli: Business Process Outsourcing (BPO). Møter for å kartlegge muligheter for norske selskaper til å benytteindiske ressurser og kompetanse innen; research, telesales, telemarketing, support, og vedlikehold. Dette vil spesielt være interessant for norske selskaper med interesse for engelskspråklige markeder. Men det finnes også språkkompetanse innen BPO i India på de fleste europeiske språk, også norsk(!)
  • Bangalore, som er et sentrum i den indiske IT-oppbyggingen, kan vise til vellykket satsing på kunnskap og forskning, samt anvendelse av ny teknologi. Det vil bli organisert en presentasjon av den indiske IT-industrien og besøk til relevante IT-selskaper i Bangalore. Her er vi innstillt på å benytte nroske ressusrser for å finne relevante partnere for nor norkse IKT-selskaper
  • Bangalore. Bioteknologi og akvakultur. Med over 8000 km kystlinje, 3 millioner hektar innenlands reservoar og 1,4 millioner hektar brakkvann har India et meget stort potensial for fiskeri fra så vel innenlands som marine ressurser. Fiskeri- og akvakultursektoren, sammen med bioinformatikk, vil derfor stå i fokus på seminaret. Norske varer og tjenester innen akvakultur er etterspurt fra indisk side. Innovasjon Norge organiserer sammen med indisk og norsk fagmiljø.
  • Mumbai (Bombay) Shipping:Seminar om «New trends and technologies in the maritime offshore sector – offshore vessels and relevant maritime/offshore equipment. Skipsbygging og leveranser av maritimt utstyr til offshore sektoren. Seminar organiseres av ambassaden og Great Eastern. Statsråd Brende åpner.

Det vil være mulighet for selskaper som skal signere avtaler i India å forespørre Statsråden /politiske ledelse om deltakelse på slike arrangement. Dette forutsetter selvfølgelig at det passer inni agendaen til disse.

Dersom ditt selskap er interessert i dette vennligst gi beskjed til Fredrik Syversen, fs@ikt-norge.no, asap. Det er ennå mulig å påvirke arrangementet!