John Erik Setsaas, VP of Identity and Innovation i Signicat, ønsker at bankene tar større ansvar.

Signicat er en av Europas ledende leverandører av elektronisk identitet og elektronisk signatur. Selskapet ble etablert i 2007, og tilbyr skybaserte løsninger til både privat og offentlig sektor.

john erik 2017 04 b
John Erik Setsaas, VP of Identity and Innovation i Signicat.

Signicat er i dag den største leverandøren av BankID i Norge, og tilbyr både signering og autentisering med BankID og BankID på mobil. Vi ønsker dem velkommen som FutureBank-partner!

– Futurebank er en interessant møteplass for alle som jobber i bank- og teknologi-sfæren. Vi ser på dette gjennom digital identitet, og ønsker å bidra med vår kompetanse på dette området, forteller Setsaas.

Enklere å bli kunde

Signicat ser fra sitt ståsted flere endringer i fintech-næringen den siste tiden, og opplever mye fokus på å forenkle prosessen for å bli kunde.

– Fokuset for tradisjonelle banker har vært at man må gjennom en full KYC-prosess for å i det hele tatt bli vurdert, men vi ser at nye banker gjør det enkelt, og i første omgang kun ber om minimalt med informasjon for å slippe inn brukeren, for så å be om mer senere. Dette for å sikre at man opererer i henhold til KYC og AML. Vi ser at i Norden, hvor eID er utbredt, er det enkelt å bli kunde med etablerte elektroniske IDer (BankID, NemId, Tupas, etc), men der hvor slike ikke finnes, må prosessen forenkles, sier han.

Setsaas ser også at et stadig tilfang av nye utfordrere på bank-siden.

– Det er mange nye banker som kommer inn på markedet, som Revolut, Bunq, etc., med et tydelig fokus på en enkel brukeropplevelse, som dermed konkurrerer med de eksisterende bankene, sier han.

Ser virkningene av PSD2

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS, som vil føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester.

– Vi ser også at PSD2 er i ferd med å komme. SBanken kan allerede operere som en AISP (Account information service provider – opplysningsfullmektig) mot utvalgte banker, slik at man som sluttbruker kan få en samlet oversikt på tvers av banker, forteller Setsaas.

I årene som kommer ønsker han å se at bankene tar større ansvar.

– Deres viktigste produkt er tillit. Selv om mange hevder de ikke stoler på bankene, så stoler man fortsatt på produktene fra bankene: Fysiske penger, kredittkort, lån, bankkonti og bankbokser. Bankene bør utvide dette til å omfatte også andre områder, for eksempel identitet. Norske banker er langt framme på området (med BankId), men det er behov for nye tjenester her: Personas (roller), pseudonymitet og samtykkehåndtering (GDPR). Som tillitstjenesteleverandører er bankene i en sentral posisjon til å bidra med dette, sier Setsaas.

Nå ser han frem til å møte fremtidsrettede fintech-entusiaster på FutureBank.

– Vi ønsker å møte banker og personer som tenker fremover, fokuserer på brukeropplevelsen, og samtidig ser på nye muligheter for bankene som tillitstjenesteleverandører. Vi jobber for tiden med det vi kaller «identity custodians», som vi ønsker å utforske sammen med bankene, sier han.

Mer info om Futurebank 2019 finner du her.